Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rewolwer;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C rewolwer

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rewolwer (pistolet bębenkowy)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

"
rewolwer"
, rodzaj zobowiązania kredytobiorcy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rewolwer

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n rewolwer
pistolet

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

REWOLWEROWY

Wordnet angielsko-polski

(a pistol with a revolving cylinder (usually having six chambers for bullets) )
rewolwer, bębenkowiec
synonim: six-gun
synonim: six-shooter

Słownik internautów

rewolwer

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pistolet

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

uzbr. rewolwer
~, single-action - rewolwer jednostrzałowy
~, six-chambered - rewolwer sześciokomorowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Somebody once said: 'When I hear the word "culture”, I reach for my revolver'.
Ktoś powiedział kiedyś: "Kiedy słyszę słowo "kultura", sięgam po pistolet”.

statmt.org

Two revolvers..... and twenty rounds.
Dwa rewolwery..... i dwadzieścia magazynków.

OpenSubtitles

But when Guitar Hero III was finally released in October 2007, not only was the cartoon Slash included in the game's cover art - three Velvet revolver songs were soon available as downloadable add-ons.

www.guardian.co.uk

"[Activision] began spinning a web of lies and deception to conceal its true intentions to not only feature Slash and [Velvet revolver] prominently in Guitar Hero III," the suit argues, "but also promote the game by emphasising and reinforcing an association between Slash and Guns N' Roses and the band's song Welcome to the Jungle.

www.guardian.co.uk

His latest book revolver is out now.

www.guardian.co.uk

The guy who's had a revolver at my head.
Facet, który przystawiał mi pistolet do głowy.

As he aimed the cold barrel of his revolver at her forehead.
Gdy wycelował zimną lufę rewolweru w jej czoło.

But then why leave a revolver fitted with a silencer?
Ale dlaczego, zostawił rewolwer z tłumikiem?

And if it was a revolver, that would explain finding only one casing.
A jeśli by to był rewolwer, to tłumaczyłoby to znalezienie tylko jednej łuski.

They give you a revolver with one empty chamber.
Dają Ci rewolwer z jedną pustą komorą.

This is a police issue revolver that belongs to a slain officer.
To jest policyjny rewolwer należący do zabitego oficera.

Yeah, an antique Webley revolver was reported missing this morning.
Taak... antyk, Webley rewolwer zgłoszono zaginięcie tego ranka.

Floyd always carried an extra revolver in his coat pocket.
Floyd nosił drugi rewolwer w kieszeni płaszcza.

Keep a revolver with you, night and day.
Miej przy sobie rewolwer, dzień i noc.

General Patton named his revolver. I thought it was kind of cool.
Generał Patton tak nazwał swój rewolwer i pomyślałem, że to niezły pomysł.

When I hear the word culture, I reach for my revolver.
Kiedy słyszę słowo kultura, sięgam po rewolwer.

Brian bought a Ruger 101 revolver two weeks ago.
Brian kupił rewolwer Ruger 101 dwa tygodnie temu.

Uh-uh. Shooter either used a revolver or took the casing with him.
Strzelec albo użył rewolweru, albo zabrał łuski ze sobą.

I guess the murder weapon is a revolver.
Przypuszczam, że bronią jest rewolwer.

Sir, do you have a revolver, a knife, a dagger, a blade?
Sir, nie ma pan czasem rewolweru, noża, sztyletu, jakiegoś szpikulca...?

Well, Officer Hooks, can I please see your service revolver?
Oficerze Hooks, mogę zobaczyć twoją broń?

Supposing I left you alone, with this revolver.
Zakładając, że zostawię tu pana samego z tym rewolwerem.

To me and 'looked like a revolver.
Dla mnie to wyglądało na rewolwer...

This gorgeous Colt revolver sitting on that arrogant bastard's desk.
Ten wspaniały rewolwer leżący na biurku tego bydlaka.

I believe this is your revolver, sir?
Jak sądzę, to pana rewolwer, sir.

Scenario-- a high-school-aged child asks to hold your service revolver.
Scenariusz. Dzieciak z liceum pyta, czy może potrzymać twój rewolwer.

Murder weapon was a Colt .45 revolver, current whereabouts unknown.
Narzędziem zbrodni był rewolwer Colt. 45, obecnie nie wiemy gdzie się znajduję.

Put the revolver on the passenger seat.
Połóż rewolwer na siedzeniu pasażera.

A revolver holds six bullets, not eight.
Rewolwer mieści tylko sześć kul, nie osiem.

The revolver is loaded with a solitary bullet.
Rewolwer jest naładowany z samotną kulą.

We'il put rock salt in the shells, stick them in the revolver.
Włożyliśmy sól kamienną do pocisków, włóż je do rewolweru.

Get me my heavy topcoat and revolver.
Daj mi ciepłe palto i rewolwer.

Forensics matched the bullet to your service revolver.
Forensics dopasował kulę do rewolweru służby.

The roof, the river, or the revolver.
Roof , Rzeka albo Rewolwer.

The Magnum 357 revolver doesn't leave shells.
Rewolwer Magnum 357 nie wyrzuca łusek.

Find me a revolver, Ed.
Znajdź mi rewolwer.

Geist pulls a revolver and shoots him.
Geist wyciąga rewolwer i zabija go.

I bought myself a revolver.
Kupiłam sobie rewolwer.

Major Forbes, give me your Colt revolver.
Majorze Forbes, dajcie mi swój rewolwer.

You recognize this revolver and this raincoat.
Poznaje pan ten rewolwer i ten płaszcz?

Barnes, is your revolver loaded? - Dawson!
Barnes, twój rewolwer jest naładowany?

No match to a revolver.
Nie pasuje do rewolweru.

My pills were beside his revolver
Moje tabletki były koło rewolweru

A revolver. Smith and Wesson, .38. With a pearl handle.
Rewolwer, Smith & Wesson, kaliber 38. z chromowaną rękojeścią.

I need your revolver... for tomorrow.
Potrzebuje twojej broni... na jutro

One automatic, one revolver.
Jeden to automat, drugi rewolwer.

Nilu, my revolver?
Nilu, mój rewolwer?

It's the Smith .357 Magnum revolver.
Tak jest. To rewolwer Smith Magnum.