Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) ring

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

zob. ring

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob. ring -

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And they rang very true for me.
Wydają mi się bardzo słuszne.

TED

and Zadok the priest and Nathan the prophet have anointed him king in Gihon; and they are come up from thence rejoicing, so that the city rang again.
I pomazali go Sadok kapłan, i Natan prorok za króla w Gihonie, i szli stamtąd weseląc się, tak, że zadrżało miasto; tenci jest krzyk, któryście słyszeli;

Jesus Army

A few years ago we had a film called Rang De Basanti, which suddenly spawned thousands of young people wanting to volunteer for social change.
Kilka lat temu powstał film "Kolor szafranu", który nagle zrodził tysiące młodych ludzi chcących podjąć się wolontariatu, aby przyczynić się do zmian społecznych.

TED

I could see Warren levelling his weapon and a shot rang out.

www.guardian.co.uk

"He rang me up when I was a Cabinet minister in 2003, after the invasion," he told the Press Association.

www.guardian.co.uk

" Within a couple of days, the vicar of the local church rang and said.

www.guardian.co.uk

On the Monday, Alexander rang expressing Clegg's fears that the message about leaving had not got home.

www.guardian.co.uk

My mother rang to tell me you'd been to the house.
Moja matka dzwonila i powiedziala mi ze byles w jej domu.

They rang from job. You did not come this morning.
Dzwonili z pracy i podobno nie pojawiłeś się rano.

I've just heard the news! i rang the hospital but you'd gone!
Właśnie słyszałem wiadomości! Zadzwoniłem do szpitala, ale już cię tam nie było!

Well, your friend rang again today, asking where you were.
Twój przyjaciel znów dzwonił. Pytał gdzie jesteś.

Hell, she was dead on her feet long before that shot rang out.
Do diabła, ona była już martwa na długo przed momentem, kiedy rozległ się strzał.

Carol, I rang your office but they said you were at home.
Carol, dzwoniłem do biura, ale powiedzieli, że jesteś w domu.

One day, the phone rang at a temple we know.
Pewnego dnia, zadzwonił telefon w świątyni, którą znaliśmy.

The rest of it was, maybe, but that bit rang true.
Reszta była... no, może, Ale to brzmiało jak prawda.

And all of that rang a deep bell with me.
I wiesz, wszystko to trafiło mi głęboko do serca. Co?

The car they rang us about makes this look dull.
Samochód, o który im chodziło sprawia, że ten wygląda nudno.

And every time it rang, she just flipped out even more.
A za każdym razem, gdy dzwonił, ona coraz bardziej się wściekała.

I remember this house when it rang with laughter and love.
Pamiętam ten dom pełen śmiechu i miłości.

Because, in truth, this isn't the car they rang us about.
Ponieważ to nie jest samochód, w sprawie którego zadzwoniło do nas Lamborghini.

On the evening of the fire You rang and talked to the aunt.
W dniu pożaru, zadzwoniłaś do nas i rozmawiałaś z ciotką.

I rang four other police stations before you, but nobody took me seriously.
Poinformowałem wcześniej cztery inne posterunki... ...ale nikt nie traktował mnie poważnie.

The telephone rang in his pocket, and he was able to answer it clearly.
W jego kieszeni zadzwonił telefon, a on mógł najwyraźniej przez niego rozmawiać.

So i was just wondering if that little discount still rang true.
I teraz się zastanawiam czy ten mały rabat nie był tylko pustą obietnicą

He rang the church bell, swept the floor, and worked in the kitchen.
Dzwonił w kościelny dzwon, zamiatał podłogę, i pracował w kuchni.

The next day, Judy's words still rang in his ears.
Następnego dna słowa Judy jeszcze dżwęczały mu w uszach.

I'm just a deskjockey who was on my way home when you rang.
Ja jestem tylko gryzipiórkiem, który był właśnie w drodze do domu, gdy zadzwoniłeś.

The next day the theatre rang and asked if she'd forgotten her rehearsal.
Następnego dnia zadzwonili do niej z teatru z pytaniem... czy zapomniała o próbie.

I made string systems with a bell that rang when someone entered my room.
Zrobiłam ciąg systemów z dzwonkiem, który dzwonił kiedy ktoś wszedł do mojego pokoju.

Ed just rang, he's in a complete state about Tess.
Ed właśnie zadzwonił, jest zupełnie rozbity z powodu Tess.

Church bells rang out, and the air was filled with flying birds.
Rozległo się bicie dzwonów kościelnych, a niebo pełne było latających ptaków.

The bell rang again and I opened the door.
Dzwonek zadzwonił raz jeszcze i otworzyłam drzwi.

It was 5:00 when the telephone rang that fateful evening.
Była 17:00, kiedy telefon zadzwonił tego fatalnego wieczoru.

You know their producer rang me and asked me out for dinner?
Ich producent zadzwonił i zaprosił mnie na kolację.

Her parents rang the world and his brother.
Jej rodzice zawiadomili świat i jego brata.

At 9:15 this morning, I rang for my nurse.
O 9:15 rano, zadzwoniłem po moją pielęgniarkę.

Paul, the only time you got excited today... is when your phone rang.
Paul, jedynie chwilę dzisiaj kiedy byłeś naprawdę podekscytowany... To kiedy dzwonił twój telefon.

I was in bed when the phone rang.
Byłam w sypialni kiedy zadzwonił telefon.

How many times have you rang him today?
Ile razy dzisiaj do niego dzwoniłaś?

Martha rang the hours, conducting her through the day.
Martha wybijała godziny, prowadząc ją poprzez dzień.

My phone rang just one time last week.
W ostatnim tygodniu mój telefon dzwonił tylko raz.

He's up there and you ask who rang?
On jest tam na górze, a ty pytasz, kto dzwonił?

I remember my phone rang and that's it.
Pamiętam jak zadzwonił moj telefon i to wszystko.

The phone rang and it was my doctor.
Zadzwonił telefon, to był mój lekarz.

I am telling you that the phone rang.
Mówi ci że dzwonił telefon.

The phone rang and no one was there.
Telefon dzwonił, ale nikt się nie odzywał.

At first I thought someone lived there, so I rang it.
Najpierw pomyślałem, że może ktoś tam mieszka, więc zadzwoniłem.

Then the phone rang, and this voice said I was gonna die.
Zadzwonił telefon i ten głos powiedział, ze umrę za siedem dni.

Maybe the doorbell rang and his date had a little surprise for him
Może dzwonek do drzwi zadzwonił i jego randka zrobiła mu niespodziankę.

Yes, he rang to book again, actuaIly, but I gave him someone else.
Tak, wpisał się jeszcze raz, prawdę mówiąc, ale dałam mu kogoś innego.

I rang college today about your history exam.
Zadzwoniłam na uczelnię w sprawie twojego egzaminu.

She rang you from Beirut two days ago.
Dzwoniła do ciebie dwa dni temu z Bejrutu.

I rang you to get bread, there's none left
Dzwoniłam do ciebie, żebyś kupiła chleb, bo już nie ma.

You ruthlessly slept with me twice and never rang me.
Bezlitośnie dwa razy się ze mną przespałaś i nigdy nie zadzwoniłaś.

That day when you were in my room and the phone rang....
Tego dnia, kiedy byłeś w moim pokoju i zadzwonił telefon....

The head of The Family rang me up.
Głowa Rodziny zadzwonił do mnie. Do mnie!

Does she know you rang the police?
Ona wie, ze to ty zadzwonilas na policje?