Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) rolnictwo prowadzić ranczo/fermę, prowadzić gospodarstwo hodowlane; rolnictwo pracować na ranczo/fermie;
ranch hand - rolnictwo robotnik na ranczo/ranczu;
ranch house - budynek mieszkalny na ranczo, parterowy dom w stylu ranczo;

(Noun) rolnictwo ferma, rancho, ranczo;
mink ranch - rolnictwo ferma norek;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C ranczo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ferma, rancho/ranczo

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rancho

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s am. ranczo

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

r{ntS(też ranch house) n
1. Dom stojący na farmie; rancho We were looking forward to fixing up the ranch (Zależało nam, żeby doprowadzić rancho do stanu używalności) - Ronald Reagan (1990)
2. Dom jednopiętrowy Westerman grew up on the same street of brick ranch houses in Guthrie (Westerman wychował się na tej samej ulicy domków jednopiętrowych w Guthrie) - New Yorker (1996) You encounter block after block of ranch houses (Napotykacie kolejne kwartały domów jednorodzinnych) - Penthouse (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n am. ranczo
vi prowadzić gospodarstwo hodowlane

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RANCZO

FARMA HODOWLANA

RANCZO: PROWADZIĆ RANCZO

Wordnet angielsko-polski

(farm consisting of a large tract of land along with facilities needed to raise livestock (especially cattle) )
ranczo, rancho
synonim: spread
synonim: cattle ranch
synonim: cattle farm

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

farma

gospodarstwo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is me buying some duck flavored paste at the Ranch 99 in Daly City on Sunday, November 15th.
Oto ja kupujący pastę z kaczki na Ranch 99 w Daly City, w niedzielę 15 listopada.

TED

They were found bound and blindfolded by the wall of a barn after navy personnel stormed the ranch on Tuesday.

www.guardian.co.uk

The body of an official investigating the massacre of 72 Central and South American migrants killed in a ranch in the northeastern Mexican state of Tamaulipas was found today dumped beside a nearby road alongside another unidentified victim, according to local media.

www.guardian.co.uk

When we got to the ranch I met the main men, who were brothers.

www.guardian.co.uk

Young men from the Basque Country arrived in Elko in the 1870s to work as ranch hands, and now dedicate themselves to serving food whose quality is matched only by its quantity.

www.guardian.co.uk

Please, stay on at the ranch and wait for me.
Proszę, zostań na farmie i poczekaj na mnie.

Now take the boys and get back to the ranch.
Zbierz chłopaków i wracajcie na ranczo.

I still wish you was going back to the ranch with me.
Chciałbym, żebyś nadal chciała wrócić na ranczo razem ze mną.

Why don't you go to my ranch, and wait for me?
Dlaczego nie pojedziesz na moje rancho, i nie poczekasz na mnie?

Well, she's a young thing who works on my ranch.
To taka młoda panienka pracująca na moim ranczu.

Think anybody living with you on the ranch might know something? Yeah.
Czy ktoś z mieszkających z tobą na ranczu może coś wiedzieć?

Everyone who comes to the ranch is a patient, yes.
Każdy, kto przybywa na ranczo jest pacjentem.

He talked of living on this ranch, and said everything would be different.
Mówił o życiu na tym ranczu i że wszystko się zmieni.

If you've never been to my ranch, where'd you get this money?
Jeżeli nie byłeś na moim ranczu, to skąd masz te pieniądze?

No, you're supposed to bring them down to the ranch.
Nie. Miałeś je przywieźć na ranczo.

I could really use some help to get the ranch in shape.
Przyda mi się pomoc, żeby doprowadzić ranczo do ładu.

I know you got your secret places on the ranch.
Wiem, że masz na ranczu sekretne miejsce.

I left word for you with Steve at the ranch.
Zostawiłam wiadomość dla ciebie u Steve'a, na ranczu.

You see, I've lived all my life on a ranch.
Widzisz, całe moje życie mieszkałem na ranczu.

His future wife wants to buy a ranch after the wedding.
Jego przyszła żona chce kupić ranczo po ślubie.

Across the river. The ranch is just a few hundred yards away.
Przez rzekę. ranczo jest tylko kilka stu jardów daleko.

I was bringing him back to the ranch when it happened.
Wiozłem go z powrotem na ranczo kiedy to się stało.

Until you're running this ranch, I'll make the decisions around here!
Dopóki prowadzisz to ranczo, to ja podejmuje tu wszystkie decyzje!

I let you work this ranch like it was yours.
Pozwalałem prowadzić ci to ranczo jak by było twoje - Nie jest moje

Katie told me that night when she got back to the ranch.
Katie opowiedziała mi tej nocy, kiedy wróciliśmy na ranczo.

When my brother sold his ranch, I promised to take care of her.
Kiedy mój brat sprzedał swoje ranczo, obiecałem jej, że zajmę się klaczą.

Well, somebody on your ranch is stuck in the '70s.
Cóż, ktoś na pana ranczu zatrzymał się w latach 70.

It's your ranch. I was just trying to be helpful.
To twoje ranczo, ja tylko chciałem być pomocny.

I have decided to join you and your family on the Oregon ranch.
Postanowiłem przyjechać do Ciebie i Twojej rodziny na ranczo w Oregonie.

He's on his way to get Sutton and bring her back from the ranch.
Jest w drodze po Sutton żeby zabrać ją z rancha.

I think I'd better go to the horse riding club ranch.
Myślę, że będzie lepiej jak wybiorę się do klubu jeździeckiego.

Last year somebody talked me into buying a ranch in the Valley.
W zeszłym roku ktoś namówił mnie na kupienie rancza w Valley.

You could end up losing your ranch over something foolish like this.
Mógłbyś skończyć, tracąc swoje ranczo przez tak bezsensowną sprawę jak ta.

After 30 years, a little turkey ranch, that's all I got.
Po 30 latach... małe ranczo z indykami. To wszystko, co mam.

We've gotta move these animals from here to our ranch in Colorado.
Musimy przeprowadzić bydło stąd, na nasze rancho w Colorado.

Friends, we are here at the entrance of the space cowboy's ranch.
Przyjaciele, jesteśmy u wejścia na ranczo kosmicznego kowboja.

I don't want to buy a ranch in California.
Nie chcę kupować rancza w Kalifornii.

I had no idea your ranch was so big.
Nie miałam pojęcia, że masz takie duże ranczo.

And if it does,I need a man at the ranch
A jeśli tak, potrzebuję mężczyznę na ranczu

We heard you were caught and taken to Moco's ranch.
Słyszeliśmy, że zostałeś złapany i zawieziony na ranczo Moco.

I got it at the dude ranch with my boyfriend.
Dostałam ją na wyjeździe na ranczo z moich chłopakiem.

I met him just that once at his ranch.
Spotkałem go raz na farmie.

It's a sort of regular electric fence around your ranch, right?
To coś w rodzaju regularnej elektrycznej osłony wokół waszego ranczo, prawda?

I did not know that was your ranch and I didn't see any woman.
Nie wiedziałem, że to twoje ranczo i nie widziałem żadnej kobiety.

Now, did you ever ask yourself why the name of my ranch is
Nigdy się nie zastanawiałaś, dlaczego moje ranczo nazywa się

It was Wes's idea to save up for that ranch.
To był pomysł Wesa, żeby odłożyć na to ranczo.

Because I know how we can save the ranch.
Bo wiem jak możemy ocalić ranczo.

I should've been the one to save her ranch.
To ja powinienem był ocalić jej ranczo.

I will sacrifice her to save the ranch that my daddy worked so hard to build.
Jestem w stanie ją poświęcić żeby ocalić ranczo na które tak ciężko pracował mój ojciec.

Makes me mad just to think about a ranch.
Sama myśl o ranczu doprowadza mnie do szału.

Just too damn lazy to stop at the ranch gate.
Przeklęty kawał lenia, nie chciało mu się zatrzymać przy ranczu, ot co.

Some ranch neighbor of his from down in Texas.
Jakiś jego sąsiad z Teksasu.

Satellite photos show that it's some sort of ranch or farm.
Według zdjęć satelitarnych jest to jakieś ranczo lub farma.

A ranch ain't lively enough for you? Is that it?
Na ranczu nie byłoby dość wesoło, tak?

Seems the title to my ranch is back in my name.
Wygląda na to, że tytuł własności rancza jest znowu na moje nazwisko.