Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) piesza wycieczka, wędrówka, wędrowanie, włóczenie się, przechadzka, włóczęga, wałęsanie się;

(Verb) wędrować, włóczyć się; wić się, piąć się, rozgałęziać się; pełzać; mówić|pisać bez ładu i składu, mówić|pisać bez związku, przeskakiwać z tematu na temat;
ramble on about sth - rozwodzić się nad czymś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C włóczęga, wycieczka.vi
1.
(walk for pleasure) włóczyć się.
2.
(fig, of speech or writing) mówić bez sensu
a ~ing speaker chaotyczny mówca.
3.
(of sick person) bredzić (w chorobie) .
4.
~ on rozwodzić się nad czymś

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wędrować, włóczyć się, mówić/pisać bez związku, przeskakiwać z tematu na temat, piąć się (o roślinie) , rozgałęziać się
wędrówka, wędrowanie, włóczenie się, wałęsanie się
~ on mówić/ pisać w sposób chaotyczny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wędrówka, przechadzka
vi wędrować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WĘDRÓWKA

BEZŁADNA MOWA

WYCIECZKA

WŁÓCZĘGA

BŁĄKANINA

WĘDROWAĆ

ZWĘDROWAĆ (OKOLICĘ)

WŁÓCZYĆ SIĘ

CHAOTYCZNIE: MÓWIĆ CHAOTYCZNIE

BŁĄDZIĆ

PIĄĆ SIĘ (O ROŚLINIE)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

piąć

przechadzka

przeskakiwać

wałęsać

wić

włóczyć

wywędrować

zbaczać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

She will listen to our speeches, come up with some rambling, pre-prepared statement and then go home.
Wysłucha naszych wystąpień, przedstawi jakieś rozwlekłe, wcześniej przygotowane oświadczenie i pójdzie do domu.

statmt.org

And so I showed up in this dark, rambling New York apartment, and she called out to me, and she was in bed.
Więc pokazałem się w tym ciemnym, pełnym zakamarków nowojorskim mieszkaniu, a ona zawołała mnie, a leżała w łóżku.

TED

Have I rambled enough?
Nagadałem się już wystarczająco?

TED

All of this could have been stated on two pages far more effectively than the four pages of rambling text we are now faced with.
Wszystko to można było zawrzeć na dwóch stronach o wiele bardziej wyraziście, niż na czterech stronach przedstawionej nam bezładnej gmatwaniny słów.

statmt.org

It is a text that tries to be all things to all people and rambles on at length about trivia, but only gives a small amount of wording to the important issue of maritime safety.
Jest to tekst, który stara się przypodobać wszystkim i zawiera całą masę trywializmów, poświęcając jedynie parę słów ważnym kwestiom bezpieczeństwa na morzu.

statmt.org

As students find out today whether they have achieved their predicted grades, it will trigger a desperate scramble for places in clearing.

www.guardian.co.uk

A motorcycle came up beside another Peugeot and then moved on, but this time a man immediately jumped out of the car, ran around to let a woman out on the other side, and both of them managed to scramble a couple of metres from the car before the bomb went off.

www.guardian.co.uk

What is certain is that kidnappings of desperate and vulnerable men and women seeking to scramble across the Mexico-US border are commonplace.

www.guardian.co.uk

When A-level results are published on Thursday it will kickstart the fiercest scramble ever seen for places in clearing.

www.guardian.co.uk

Not entitled to ramble on about something everyone knows. Carry on.
Nie mam prawa ględzić o czymś, o czym wszyscy wiedzą.

I'm gonna find some trouble of my own in the Ramble.
Ja zamierzam znaleźć jakiś swój kłopot w Ramble.

Like to ramble on the road that never ends
Marzę, tylko marzę o włóczędze po niekończących się drogach

I also have an unfortunate tendency to ramble.
Mam także nieznośną tendencję do paplania.

Wherever I may ramble, He is always there to greet
Gdziekolwiek idę, on jest tam zawsze pierwszy

You ramble when you're excited.
Jesteś chaotyczna, kiedy się ekscytujesz.

North of Strawberry Fields, west of the Ramble, and that's our crime scene.
Północ Strawberry Fields, na zachód od Ramble. To nasze miejsce zbrodni.

It's an awkward moment and I'm scared, and in scared moments, I ramble.
To niezręczny moment i trochę się boję, a właśnie w takich chwilach ględzę.