Słownik techniczny angielsko-polski

wada odlewu spowodowana niewłaściwym ubiciem formy