Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport rajdy samochodowe;
go rallying - sport jeździć rajdowo;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rajdy samochodowe