Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dziarski, zawadiacki; hulaszczy, rozpustny; o smukłych liniach;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj dziarski

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rozpustny, hulaszczy
wear a hat at a ~ angle nosić kapelusz na bakier

Nowoczesny słownik języka angielskiego

hulaszczy, zawadiacki
wear a hat at a ~ angle nosić kapelusz na bakier

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

HULASZCZY

ROZPUSTNY

CHWACKI

ZAWADIACKI

DZIARSKI

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zadzierzysty

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. hulaszczy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In a shirt and tie and with his white hair rakishly slicked back, the 94-year-old hops on to a narrow seat below the rotor and straps an ineffectual-looking safety belt around his waist.

www.guardian.co.uk