Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

zgrabkiinż.san. skratki

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

IS skratki

Słownik techniczny angielsko-polski

skratki pl