Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

heavenly, paradisiac (al)
~ ptak bird of paradise

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj heavenly: ~ ptak bird of paradise

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARADISIAC

HEAVENLY

BLISSFUL

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. paradisal