Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zaklinacz deszczu; przyroda specjalista od sztucznego wywoływania deszczu; czarodziej; biznes osoba przynosząca firmie duże zyski;

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) (US) a powerful and successful representative or agent (esp. for a law firm) - wpływowy i odnoszący sukcesy przedstawiciel lub agent (zwłaszcza pracujący dla firmy prawniczej)
Being a rainmaker in a good company is to have a licence to print money.