Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) przyroda suchy, bezdeszczowy;

Wordnet angielsko-polski

(lacking rain
"a rainless month"
"rainless skies")
bezdeszczowy

Słownik internautów

bezdeszczowy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. bezdeszczowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. bezdeszczowy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. bezdeszczowy