Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

pas chmur deszczowych