Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kolejarz;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kolejarz

Nowoczesny słownik języka angielskiego

pracownik kolei, kolejarz

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'reIlweIm@nn Kolejarz The railwaymen turned away (Kolejarze zawrócili) - Ken Follett (1978) Richard Middleton is a railwayman with 24 years' experience (Richard Middleton jest kolejarzem z 24-letnim stażem) - Independent (2001)

Wordnet angielsko-polski

(an employee of a railroad)
kolejarz
synonim: trainman
synonim: railroader
synonim: railroad man
synonim: railway man

Słownik techniczny angielsko-polski

kolejarz m