Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) balustrada, poręcz, barierka; pręty metalowe; szyny; płot, ogrodzenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/pl poręcz

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

poręcz, balustrada, ogrodzenie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

barierka

sztacheta

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n barierka, balustrada

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ogrodzenie
balustrada
poręcz
płot (z prętów)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OGRODZENIE

SZTACHETY

BALUSTRADA

PORĘCZ

BARIERA

RELING

Wordnet angielsko-polski

(a barrier consisting of a horizontal bar and supports)
barierka
synonim: rail

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

okratowanie

płot

Słownik techniczny angielsko-polski

poręcz m, balustrada f, ogrodzenie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

covetings, wickednesses, deceit, lasciviousness, an evil eye, railing, pride, foolishness:
Kradzieże, łakomstwa, złości, zdrada, niewstyd, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupstwo.

Jesus Army

How many times have we stood here impotently railing against the way in which Mugabe oppresses his people?
Ile razy staliśmy tu bezradnie, protestując przeciwko temu, w jaki sposób Mugabe ciemięży swój naród?

statmt.org

Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamor, and railing, be put away from you, with all malice:
Wszelka gorzkość i zapalczywość, i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo, niech będzie odjęte od was, ze wszelaką złością;

Jesus Army

For out of the heart come forth evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, railings:
Albowiem z serca wychodzą złe myśli, mężobójstwa, cudzołóstwa, wszeteczeństwa, złodziejstwa, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.

Jesus Army

What is the point of this resolution's self-righteous railing against a practice that is at the heart of a project it supports?
Jaki sens ma wyrażony w tej rezolucji nacechowany zadufaniem sprzeciw wobec praktyki, która jest sednem popieranego w niej projektu?

statmt.org

"If you had told me in the 70s - when I spent all my time arguing about equality, and railing against women's pages in newspapers and things like that - that there would be a show catering for men's needs 40-odd years later, I wouldn't have believed it," said Rosie Boycott, the journalist and campaigner who founded the feminist magazine Spare Rib in 1972.

www.guardian.co.uk

The events at Arles, too, were illuminating and provocative, with Erik Kessels, editor of the magazine Useful Photography, railing brilliantly and very funnily against the spread of art photography, and Parr continually insisting on the importance of photography as an art form - something the French, unlike the British, seem to have no problem with.

www.guardian.co.uk

The song climaxes with them railing against the very concept of science:.

www.guardian.co.uk

For John Catt, protest has never been about chaining himself to a railing or blocking a road in an act of civil disobedience.

www.guardian.co.uk

Walter, this railing is too high for somebody to fall on their own.
Walter, ta poręcz jest za wysoko.. ...żeby ktoś mógł przeznią przepaść.

Why didn't you try to untie him from the railing?
Dlaczego nie próbowałeś go odwiązać z antresoli?

What about the handprints from the railing and the floor in study?
W porządku. Co z odciskami dłoni z poręczy i podłogi biura?

Come to the railing and I'll hand it up.
Proszę podejść do balustrady i ją pani podam.

So someone took Garza for a ride to the railing.
Więc ktoś zabrał Garzę na wycieczkę do poręczy.

The guy was cleaning the pool, got hit by a balcony railing.
Gość czyścił basen, kiedy został uderzony przez balkonową poręcz.

You and me's going over that railing with you on the bottom.
Ty i ja, że idzie na reling z tobą na dnie.

Don't hit my head on the railing again. Okay.
Nie uderz moją głową znowu o poręcz.

Except, of course, for that spot of blood on the railing.
Z wyjątkiem tej plamki krwi na poręczy.

This whole railing is brand-new, and, actually, Doc built it himself.
Cała ta balustrada jest nowa, i doktor pomalował ją sam.

I've got some greasy handprints, look very similar to the ones on the railing.
Znalazłem jakieś tłuste odciski, popatrz są bardzo podobne do tych z poręczy.

Not as far as really at the railing ends.
Byle nie do miejsca gdzie kończy się balustrada.

They threw one of them right over the railing
Wyrzucili jednego z nich przez płot.

How many times have we stood here impotently railing against the way in which Mugabe oppresses his people?
Ile razy staliśmy tu bezradnie, protestując przeciwko temu, w jaki sposób Mugabe ciemięży swój naród?

She was leaning on the railing... like the first time on the ferry.
Jak wtedy, pierwszy raz na promie, oparła się o barierkę.

It was... a storm, and I was supposed to go on a railing?
Była... burza, a ja miałem iść na balustradę?

And then he fixed a loose railing.
A później naprawił luźną balustradę.

Still railing on the white man?
Nadal jedziecie po białym człowieku?

I wanted to make a railing.
Właściwie chciałem zrobić ci poręcz.

Well, the railing is very high.
Cóż, barierka była bardzo wysoka.

So chain me to the railing.
To skuj mnie do płotu.

You know? One railing, right here.
Wiem, tyle razy prawie stąd spadłem...

We coming to a railing.
Zbliżamy się do płotu.

What is the point of this resolution's self-righteous railing against a practice that is at the heart of a project it supports?
Jaki sens ma wyrażony w tej rezolucji nacechowany zadufaniem sprzeciw wobec praktyki, która jest sednem popieranego w niej projektu?

Who touched this railing last?
Kto dotknął to ogrodzenie ostatnie?

The railing's not on it.
Poręczy na nim nie ma.

He slipped and over the railing? -Yes.
Poślizgnął się i wypadł przez poręcz?

Papa, the railing will break!
Tato, złamiesz ogrodzenie!

Attach it to the highest railing!
Przywiąż ją do najwyższej barierki!

Because that railing is unsecured.
Bo to jest niezabezpieczone.

Why did Mr. Puri sit on the railing?
Dlaczego Pan Puri siadł na barierce?

Grab hold of the other railing,
Złap za poręcz. Jest po prawej.