Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

łączn. radiostacja zob.także station -
~, aircraft - radiostacja laotnicza
~, army - radiostacja wojsk lądowych
~, leading - lotn. radiostacja prowadząca
~, maritime - radiostacja morska
~, military - radiostacja wojskowa
~, mobile - radiostacja ruchoma
~, portable - radiostacja przenośna
~, receiving - radiostacja odbiorcza
~, short-wave - radiostacja krótkofalowa
~, tank - radiostacja czołgowa
~, transmitting - radiostacja nadająca