Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(lm od) radius

Nowoczesny słownik języka angielskiego

promień

Słownik internautów

promienie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We think that's because the dragline silk, which is used to make the frame and radii for a web, needs to be very strong.
Myślimy, że to dlatego, iż nić asekuracyjna, z której powstaje rusztowanie i promienie pajęczyny musi byc bardzo mocna.

TED

Smaller objects have smaller Schwarzschild radii.
Dla mniejszych, mniejszy.

TED

The frame and radii of this web is made up of one type of silk, while the capture spiral is a composite of two different silks: the filament and the sticky droplet.
Rama i promienie tej sieci są utkane z jednego typu nici, natomiast spirale łowne utkane są z dwóch różnych nici: włókna i lepkiej kropli.

TED