Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika kaloryfer, grzejnik; technika radiator, promiennik, element promieniujący; technika chłodnica; technika antena nadawcza;
radiator cap - technika zakrętka/korek wlewu chłodnicy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kaloryfer

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

element promieniujący, grzejnik, kaloryfer, chłodnica, radiator, antena (nadawcza)

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. kaloryfer, grzejnik 2. radiator, antena 3. chłodnica 4. źródło promieniowania

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s kaloryfer, grzejnik
techn. chłodnica

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RADIATOR

KALORYFER

GRZEJNIK

NAGRZEWACZ

PROMIENNIK

CHŁODNICA W AUCIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

grzejnik
chłodnica

Wordnet angielsko-polski


1. (heater consisting of a series of pipes for circulating steam or hot water to heat rooms or buildings)
kaloryfer


2. (a mechanism consisting of a metal honeycomb through which hot fluids circulate
heat is transferred from the fluid through the honeycomb to the airstream that is created either by the motion of the vehicle or by a fan)
radiator, chłodnica: :

Słownik internautów

chłodnica
grzejnik

Słownik audio-video Montevideo

antena nadawcza

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chłodnica

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. chłodnica; kaloryfer; promiennik
~, oil - chłodnica oleju

Słownik techniczny angielsko-polski

1. promiennik m, element promieniujący
2. radiator m, antena f
3. grzejnik m, kaloryfer m
4. chłodnica f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But when the mighty Vogue published Day's pictures of a vacant-faced Moss clad in low-slung tan tights, posed next to a radiator which resembled her build, a hurricane of disapproval was unleashed.

www.guardian.co.uk

I am 47 now and sometimes I think "How many more fantastic days out on these moors are there?' Sometimes it can be an expedition just to go up there, but when it's sunny and clear and crisp like yesterday it's exhilarating, and that gets right down to the far tributaries of your lungs that normally are breathing warm radiator air and it does heighten your sense of wellbeing.

www.guardian.co.uk

You know how this old radiator gets in the winter.
Wiesz co dzieje się z tym kaloryferem w zimę.

You going to buy me a radiator when this one burns out?
Kupią mi państwo nową chłodnicę, jak ta się spali?

But I'm really an old fireplace while you're a very modern radiator.
Ale ja jestem stary piec, a wy - nowoczesny kaloryfer.

What do you think would break first, handcuffs or radiator?
Co twoim zdaniem najpierw pęknie, kajdanki czy chłodnica ?

Bring me some spare clothes, they're drying on the radiator.
Przywieź mi jakieś zapasowe ubrania. Suszą się na kaloryferach.

And I asked you to fix my radiator three times, and nothing's been done!
A ja prosiłem trzy razy o naprawę grzejnika i nic nie zostało zrobione!

You think I'll end up tied to some weirdo's radiator?
Myślisz, że skończę przywiązana do grzejnika jakiegoś dziwaka?

Maybe a little corrugated sheet metal as a radiator here.
Może trochę blachy falistej jako układ chłodniczy tutaj.

That damn, rusty radiator about burned the skin off my legs.
Ten przeklęty, zardzewiały kaloryfer poparzył mi skórę na nogach.

It is the of the blonde, Got it the radiator.
To tej blondynki i ma uszkodzoną chłodnicę.

If his bumper goes through your radiator, you're finished.
Jeśli jego zderzak przebije ci chłodnice, jesteś skończony.

You're like a dog tied to a radiator, wagging its tail.
Jesteś jak pies przywiązany do kaloryfera i merdający ogonem.

So you got this water from a radiator?
Więc ta woda pochodzi z chłodnicy?

From now on, I'm chaining you to a radiator.
Od teraz przykuję cię do kaloryfera.

At first, but Suderman found the problem: faulty radiator caps.
Na początku, ale Suderman znalazł problem: wadliwe pokrywy chłodnicy.

If I don't handcuff myself to this radiator, I'll check the score.
Jeśli nie przykuję się do tego kaloryfera, sprawdzę wynik.

Untie her from the radiator and bring her in.
Rozwiąż ją od kaloryfera i przyprowadź.

Yeah. First help me find a radiator.
Tak.Ale najpierw pomóż mi znaleźć chłodnicę.

And what is problem with the radiator?
Co jest nie tak z kaloryferem?

You are a terrible radiator repairman And a terrible liar.
Jesteś okropnym konserwatorem kaloryferów i okropnym kłamcą.

I'm putting in a radiator so it'il be nice and warm in winter.
Dodałem radiator więc bedzie miła i ciepła w zimie.

I have a small problem with the radiator...
Mam mały problem z chłodnicą...

You have a radiator cap for me?
Masz dla mnie nasadkę na chłodnicę?

Radiator Springs looks pretty good on me.
Chłodnica Górska dobrze na mnie działa.

I'm in this little town called Radiator Springs.
Jestem w małym mieście, nazywa się Chłodnica Górska.

Next time I need a radiator hose... I'll give you a call, man.
Następnym razem gdy będe potrzebował węża do chłodnicy... dam Ci znać.

Ophelia robins chained me To a radiator in my prannies.
Ophelia Robins skuła mnie do kaloryfera.

Want to get to the radiator?
Chcesz się dostać do kaloryfera?

A hummel someone left on the radiator.
Trzmielem, którego ktoś zostawił na kaloryferze.

Was that you or the radiator, Grunt?
Ty to zrobiłeś czy kaloryfer, Grunt?

I know what a radiator is.
Wiem, co to jest chłodnica.

And a mountain of cabbages and a radiator.
I górę kapusty i grzejnik.

Your smile could melt a radiator!
Twój uśmiech może roztopić chłodnicęr!

That's right, Barbara, under the radiator.
Dobrze, Barbara, pod kaloryferem.

Fix the radiator, and welding the clutch.
Naprawić chłodnicę, i spalone sprzęgło.

Pierson found this under the radiator.
Pierson znalazł to pod kaloryferem.

Two cars, two punctured radiator hoses.
Dwa samochody, dwa przebite przewody.

Listen, this isn't Radiator Springs.
Słuchaj, to nie jest Chłodnica Górska.

A Volkswagen Karmann Ghia has no radiator.
Volkswagen Karmann Ghia nie ma chłodnicy.