Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) anatomia promienisty, promieniowy, rozchodzący się promieniście;

(Noun) promień; anatomia mięsień/nerw promieniowy; anatomia arteria promieniowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj promieniowy.n (anat) mięsień (nerw) promieniowy
arteria promieniowa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

radialny, promieniowy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj promienisty

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROMIENIOWY

PROMIENISTY

GWIAŹDZISTY

GWIEZDNY

RADIALNY

OPONA RADIALNA

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. promienisty; tech. radialny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Now...... there were seven nails in Mr. Giardella's right rear radial.
W prawej tylnej oponie samochodu pana Giardella znajdowało się dokładnie siedem gwoździ.

OpenSubtitles

And just put radially they're going out that way.
Widać pewne struktury - tą nazywamy Wielką Ścianą.

TED

instead of hinging and pivoting as it went across the record, ~~~ went straight: a radial, linear tracking tone arm.
I to było ramię, które nie podążało wzdłuż i wszesz za płytą poruszało się radialnie, napędzane liniowym silnikiem.

TED

There must have been a break along the radial wall.
Korytarz musiał być przerwany wzdłuż ściany promienistej.

Damage to your radial nerve forced me to suture it.
Nerw promieniowy został uszkodzony. Musiałem pilnie zszywać.

Multiple compound radial and ulnar fractures to the right arm.
Wielokrotne otwarte, promieniowe i łokciowe złamania prawej ręki. - Zerwana tętnica ramienna.

Does this get brains out of radial tires?
Czy to wyczyści mózg z opon radialnych?

Are there brains inour radial tires right now?
A w pana oponach jest jakiś mózg?

Fly north by north east, Radial 045.
Leć na północ od północnego wschodu, promień 045.

I can't find the radial artery.
Nie mogę znaleźć arterii promienistej.

Radial nerve appears to be intact.
Nerwy promieniowe nietknięte.

Four plus right radial and ulnar pulses.
Tętno promieniowe i łokciowe.

Radial and ulnar arteries were both severed.
Makbet. Tętnice promieniowa i łokciowa, obie przecięte.

Radial tires and bucket seats.
Opony radialne i kubełkowe siedzenia.

fatal injury is the one to the wrist-- severed the ulnar and radial arteries.
Przyczyną zgonu jest rana na nadgarstku, przecięte arterie łokciowa i promieniowa.