Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) chemia rad, radian;

(Adjective) ekscytujący, świetny, doskonały; szczęśliwy, zadowolony;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) radian radian

Nowoczesny słownik języka angielskiego

rad, skrót od radian radian

Nowoczesny słownik angielsko-polski

radian

rad (jednostka promieniowania jonizującego)

świetny

super

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rad m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

rad

Wordnet angielsko-polski


1. (the unit of plane angle adopted under the Systeme International d'Unites
equal to the angle at the center of a circle subtended by an arc equal in length to the radius (approximately 5
7.295 degrees) )
radian, rad
synonim: radian

2. (a unit of absorbed ionizing radiation equal to 100 ergs per gram of irradiated material)
rad: :

Słownik internautów

great, excellent
happy
świetny, doskonały
szczęśliwy, zdowolony
I was totally rad when I got that CD.The party was really rad.Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy dostałem tę płytę.Impreza była naprawdę świetna.

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

gorączka, impulsywny człowiek, gorąca głowa, nieokrzesaniec, narwaniec

ekstra, super, świetny, wspaniały, doskonały

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chem. rad

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Niestety, zwracam się do pana Lópeza Garrido, to nie nas należy winić, lecz Radę!
I am sorry, Mr López Garrido, but it is not us who are to blame, but the Council!

statmt.org

Przedstawienie przez Radę projektu budżetu ogólnego - Rok budżetowy 2009 (debata)
Presentation by the Council of the draft general budget - Budget 2009 (debate)

statmt.org

(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.
(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.

statmt.org

Na koniec chciałabym również wezwać Radę do przestrzegania zaleceń Parlamentu.
Finally, I would urge the Council, too, to follow Parliament's recommendations.

statmt.org

Mamy nadzieję, że pakiet ten zostanie poparty przez Radę Europejską w grudniu.
We hope that this package will be endorsed by the European Council in December.

statmt.org

And he had this rad chopper, it was all flames and stuff.
I miał ten fajny motor. Były tam płomienie i takie tam.

That is totally rad! Wicked. You should sit with us at lunch, friend.
To było super! Ale moc, przyjacielu. Powinieneś siedzieć z nami w stołówce.

Guys, there's no rad test scheduled for tonight.
Chłopaki, nie ma dziś wieczorem planowych testów radu.

There's one person that you can talk to around here, that's Mr. Rad.
Jest tutaj jedna osoba, której możesz powiedzieć wszystko, to jest pan Rad.

Rad's been bugging me about it all day.
Rad cały dzień mnie o niego męczy.

Rad count's low, so it could be uranium.
Wskazania są niskie, więc to może być uran.

I think now is pretty rad.
Myślę, że jest całkiem fajnie.

That looks rad on a wall!
Na ścianie wygląda to bombowo.

Look here, Mr. Rad. We'd like to challenge them for double or nothing.
Panie Rad, niech pan posłucha, chcielibyśmy rzucić im podwójne wyzwanie albo odejść z niczym.

And that band was rad.
I ten zespół był super.

Everyone thinks he's so rad.
Wszyscy myślą, że on jest super.

Oh, what a totally rad bracelet!
Och, coż za wspaniała bransoletka!

This is lisa... also known as rad's mom.
To Lisa, znana też jako mama Rada.

Could you please convince Miss Too-Coolio-for-Schoolio that our costume idea is totally rad?
Czy mogłabyś przekonać pannę mądralińską, że nasz pomysł z kostiumami jest wspaniały?

This is totally rad. I mean, you're my big little brother. You're not my brother.
To jest całkowicie rad, Znaczę, jesteś moim dużym małym bratem, nie jesteś moim bratem,

Mr. Rad, I'm really worried about Elgin.
Panie Rad, ja naprawdę martwię się o Elgina.

That's what I'm talking about. -all right, Mr. Rad.
O tym właśnie mówię. - W porządku, panie Rad.