Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) sport wyścigowy, regatowy;

(Noun) sport wyścigi konne; sport biegi; sport regaty;
car racing - sport wyścigi samochodowe;
racing commentator - sport sprawozdawca z wyścigów;
pigeon racing - sport konkurs lotów gołębi pocztowych; wyścigi gołębi pocztowych;
motor racing - (Noun) wyścigi samochodowe; sport wyścigi motocyklowe;
greyhound racing - (Noun) sport wyścigi chartów;
horse racing - (Noun) sport wyścigi konne;
greyhound racing - (Noun) sport wyścigi chartów;
horse racing - (Noun) sport wyścigi konne;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wyścigi, ściganie się
wyścigowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

regaty

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wyścigi (konne)
regaty, zawody
adj attr wyścigowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BIEŻNY

REGATOWY

WYŚCIGOWY

WYŚCIGI

PRZYŚPIESZONE OBROTY

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

sp. wyścigi; sport wyścigowy; spływ kajakowy
~, air - wyścigi samolotów, zawody lotnicze
~, automobile - wyścigi samochodowe
~, dog - wyścigi psów
~, ocean - sp. regaty pełnomorskie
~, offshore - regaty pełnomorskie
~, sports car - wyścigi samochodów sportowych
~, yacht - wyścigi jachtów

Słownik techniczny angielsko-polski

rozbieganie się

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The economies of China, India and others are racing ahead at 10% per year.
Gospodarki Chin, Indii i innych państw wzrastają w tempie 10 % rocznie.

statmt.org

They now come from Ireland and are therefore racing experts.
Dziś te pytania wychodzą od Irlandii, czyli od eksperta w tym wyścigu.

statmt.org

The racing driver walks the course before driving it, in order to gain an impression of its quality.
Otóż kierowca rajdowy zapoznaje się z torem przed wyjechaniem na niego, aby sprawdzić jego jakość.

statmt.org

How can we expect solidarity if we have big world competitors like China and India racing ahead?
Jak możemy oczekiwać solidarności, jeśli wyprzedzają nas poważni światowi konkurenci, jak Chiny i Indie?

statmt.org

Nic Fiddian-Green's 30ft bronze sculpture of horse's head destined to be star attraction at racing festival.

www.guardian.co.uk

After 40 years in racing the legendary trainer tells why he still has passion for the job and how he is concerned for the sport's future.

www.guardian.co.uk

Tybalt got to hang out with the champion racing cyclist Chris Boardman at a velodrome while discussing aerodynamics.

www.guardian.co.uk

Dannii was married briefly in her youth, to Australian actor Julian McMahon, and dated high-profile men including racing driver Jacques Villeneuve, before meeting Kris Smith while on holiday in Ibiza two years ago.

www.guardian.co.uk

I could almost hear them racing around in my head.
Mogłem prawie usłyszeć jak przelatują przez moją głowę.

He knew better than to talk to me about his racing days.
Dobrze wiedział, by nie rozmawiać ze mną o czasach wyścigów.

Have you ever thought that there more important things than racing?
Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że są ważniejsze rzeczy niż wyścigi?

He just doesn't want us racing with him, you know?
Wiesz, że nie chce się z nami ścigać.

Do you not think he's busy enough without taking up racing?
Nie sądzisz, że ma dosyć pracy bez brania się za wyścigi?

They just don't understand what it takes from a racing driver.
Ludzie nie rozumieją jak trudne jest bycie kierowcą wyścigowym.

You never would have been happy racing for that terrible man.
Nie byłbyś szczęśliwy jeżdżąc dla tego okropnego człowieka.

Where would I find a girl who wasn't a bit afraid of racing cars?
Gdzie bym znalazł dziewczynę, która nie martwiłaby się choć trochę o te wyścigi?

You could hear her pulse racing, from all the way up here?
Jesteś w stanie słyszeć stąd jej tętno?

I know he does a lot of racing in his spare time.
Wiem, że sporo się ściga w wolnym czasie.

Why were you yelling at me while I was racing?
Dlaczego na mnie krzyczałeś jak byłem na torze?

They now come from Ireland and are therefore racing experts.
Dziś te pytania wychodzą od Irlandii, czyli od eksperta w tym wyścigu.

So, what is it like to be the son of a racing legend?
Jak to jest być synem legendy wyścigów?

Crashes are a part of racing, I know, but something like that should never happen.
Tak, wiem. Wypadki to nieodłączna część wyścigów. Ale coś takiego, nigdy nie powinno się wydarzyć.

It's really important to have the pole position on the racing line.
To naprawdę ważne, aby pole position znajdowało się na wyścigowym torze jazdy.

So you're a judge, a doctor and a racing expert.
Więc jesteś sędzią, lekarzem i ekspertem od wyścigów.

You're getting it because this is more interesting than bike racing.
Zaczynasz rozumieć, ponieważ jest to bardziej interesujące niż rower wyścigowy.

Except, if I do that you'll be able to watch the bike racing.
Z wyjątkiem, jeśli to zrobię, że będziesz w stanie oglądać wyścigi rowerowe.

It used to be just racing and sports, but now we have got a huge number of other areas, for example political predictions.
Kiedyś były to tylko wyścigi i sport, ale obecnie mamy ogromną liczbę innych dziedzin, na przykład zakłady dotyczące wydarzeń politycznych.

So he was into off-road racing and we did that together.
Więc on brał udział w wyścigach terenowych i robiliśmy to razem.

So he took the first bus and is racing to your bedside.
Więc złapał pierwszy autobus i pędzi, by być u twoim boku.

Tell me what you love so much about racing.
Powiedz mi co tak bardzo kochasz w wyścigach.

I'm not sure if your son future in racing.
Nie jestem pewien czy twój syn ma przyszłość w wyścigach.

I was always the best at racing, I still am.
Zawsze byłem najlepszy w wyścigach. I wciąż jestem.

To find out we must give them all to our tame racing driver.
Aby to sprawdzić, musimy przekazać je wszystkie naszemu oswojonemu kierowcy wyścigowemu.

That, of course, means handing it over to our team racing driver.
Co oczywiście oznacza, że oddamy go w ręce naszego oswojonego kierowcy rajdowego.

How could a brilliant brain doctor be in bed with a racing driver?
Jak genialny lekarz może być w łóżku z kierowcą wyścigowym?

My heart is racing and I can't seem to get enough
Moje serce goni i l nie mogą wydać się dostać się wystarczająco

I tried talking to him but he just went racing out
Próbowałam z nim rozmawiać.., ale on się zupełnie wyłączył.

Especially since you said you were looking forward to racing his car.
Szczególnie od momentu kiedy powiedziałeś, że będziesz się starał pojechać jego wozem.

They've sensed there's food around, and they're racing to catch up with it.
Wyczuli, że jedzenie jest w pobliżu i ścigają je aby je złapać.

It came in a bad moment, especially for him, but it was racing.
To się stało w złym momencie, zwłaszcza dla niego.

He's the only one not racing in the rain.
Tylko on nie ściga się w deszczu.

All right, so Ezequiel and his brother were members of a street racing club.
Więc Ezequiel i jego brat byli członkami grupy ścigających się po ulicach.

It's why my heart is racing and I'm so fluttery.
Dlatego mi serce kołacze i jestem taki poruszony.

We're one minute away from the start of racing at this year's
Jedna minuta dzieli nas od startu wyścigu w tym roku

Your papers say you were captain of a racing yacht before the war.
Pana papiery mówiły, że był pan kapitanem wyścigowego jachtu przed wojną

Hands up if you want to see bike racing?
Ręce do góry, jeśli chcesz zobacz rower wyścigowy?

Now, you tell me, are you going to keep racing: yes or no?
A teraz, powiedz mi, czy będziesz się ścigał: tak czy nie?!

I want to see me make a auto racing.
Chcę, żebyś zrobiła dla mnie samochód wyścigowy.

Is there anything you want to do besides racing?
Czy jest coś co chciałbyś robić oprócz wyścigów?

Thank God the racing season's started, so I can escape.
Dzięki Bogu, że zaczyna się sezon wyścigów, będę mógł uciec.

Racing these machines against these people, that's what I love.
Ścigać się tymi maszynami, z tymi ludźmi, to jest to, co kocham.

Yes, I think you temporarily The racing should stay away.
Tak, myślę, że tymczasowo powinieneś trzymać się z dala od wyścigów.

The racing driver walks the course before driving it, in order to gain an impression of its quality.
Otóż kierowca rajdowy zapoznaje się z torem przed wyjechaniem na niego, aby sprawdzić jego jakość.

The economies of China, India and others are racing ahead at 10% per year.
Gospodarki Chin, Indii i innych państw wzrastają w tempie 10 % rocznie.

Downtown doesn't have enough confidence in your racing abilities, Sonny.
Centrala nie ma za dużo pewności, co do twoich wyścigowych umiejętności, Sonny.

What could be better than racing next to a gal in a bikini?
Co może być lepsze niż wyścig z kobietą w bikini

Thanks to Michael's stirring performance, they're racing over here.
Dzięki poruszającemu występowi Michaela, właśnie tu pędzą. Zastawiamy małą pułapkę.