Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tor wyścigowy, bieżnia

Nowoczesny słownik angielsko-polski

tor

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'reIstr{kn Tor wyocigów konnych; hipodrom You always dream about riding the best horses, winning the big races. That's all you think about at the racetrack (Myśli się zawsze o jeżdżeniu na najlepszych koniach i wygrywaniu zawodów. O tym właśnie myśli się na torze) - USA Today (1992) Maryland Jockey Club withdrew their proposal to build a thoroughbred racetrack in Allegany County (Klub Jeździecki Maryland wycofał propozycję budowy toru wyścigowego dla koni czystej krwi) - Washington Post (2000)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bieżnia

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I had somebody on the bus out to the racetrack tell me about his sister calling him.
Czułem, że wypracowanie kompromisu było moim zadaniem, ponieważ większość ludzi nie reguluje swoich krzeseł.

TED

Another reason not to step on the racetrack to set.
Kolejny powód, aby nie brać udziału w wyścigach.

Maybe I should go to the racetrack and ask around.
Może powinienem pójść na tor wyścigowy i popytać.

But one month later, the young man was caught at the racetrack.
Ale miesiąc później młody mężczyzna został złapany na torze wyścigowym.

You don't know anything about a murder at your racetrack?
Nie wie pan nic o morderstwie na pańskim torze?

The racetrack crowd is the world brought down to size.
Tłum na wyścigach jest jak świat w miniaturce.

But you're not going to do it on my racetrack.
Ale nie będziecie tego robić na moim torze.

I'd set my wooden racetrack and play with the car.
Ustawiał tor przeszkód i bawiłem się samochodem.

You're suggesting his death had something to do with my racetrack?
Sugerujecie, że jego śmierć, ma coś wspólnego z moim torem?

He'll be easy to find, he's the manager at the racetrack.
Nietrudno go znaleźć, bo jest stróżem na torach wyścigowych.

More time to relax in the fresh air at a racetrack.
Więcej czasu na relaks na świeżym powietrzu na torze.

Wires to every racetrack and sports arena in the country.
Granie na każdych wyścigach i arenie sportowej w kraju.

My beloved racetrack, all washed away like footprints in sand.
Mój kochany tor... Zatarty jak odcisk stopy na piasku.

I want to know it's not just luck that gets me round that racetrack.
Chcę wiedzieć, że to nie tylko szczęście pozwala mi na pokonanie kolejnego okrążenia.

I'd like to follow him around a racetrack.
Muszę go zabrać na tor wyścigowy.

His crumbum brother doesn't belong on a racetrack, he belongs in jail!
Jego dziadowski brat nie ma miejsca na torze, ale w więzieniu!

We cover the hotels around the racetrack in Monticello.
Ubezpieczamy hotele wokół toru wyścigowego w Monticello.

A racetrack is no place for a zebra.
Tor wyścigowy to nie miejsce dla zebr.

He didn't leave the racetrack with us.
Nie opuścił toru wraz z nami.

This is a racetrack, dear, not the Serengeti.
To tor wyścigowy, a nie Serengetti.

How could the racetrack get hit?
Jak mogli okraść mój tor wyścigowy?

Go to the racetrack and watch?
Iść na wyścigi i patrzeć?

A new racetrack you've bought into?
Nowym torem wyścigowym, który kupiłeś?

We gotta go to the racetrack.
Musimy iść na tor.

Life is like a racetrack.
Życie jest jak tor wyścigowy.

Brandenburg knows every inch of this racetrack.
Brandenburg zna każdy cal tego toru.

Del Rubio owns a piece of the racetrack
Del Rubio ma tor wyścigowy.

There's a crazy jockey at Solvalla racetrack.
Szalony dżokej na torze wyścigowym Solvalla.

Owner of the racetrack, Maurice Connors, likes to gamble.
Właściciel toru, Maurice Connors, lubi hazard.

and certainly not on a racetrack with 40 other infantile egomaniacs.
A w szczególności nie na torze wyścigowym z 40 innymi dziecinnymi egocentrykami.

a little time learning how our cars behaved on a proper racetrack.'
Trochę czasu na naukę, jak nasze samochody zachowywał się na odpowiednim torze.

Camptown racetrack five miles long
Tor Camptown na pięć mil długi

It's like we're on this racetrack, and she's a Lamborghini and we're Hondas.
Jakbyśmy były na torze, tylko ona jest lamborghini, a my to hondy.