Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) sport biegacz(ka), uczestnik/uczestniczka wyścigu; sport koń wyścigowy; sport rower/motocykl/samochód wyścigowy, pojazd wyścigowy; marynistyka jacht regatowy; sport wyścigowiec; sport kolarz/kolarka; biologia wąż właściwy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(rider) biegacz.
2.
(horse) koń wyścigowy.
3.
(car, yacht etc.) samochód (jacht) wyścigowy.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pojazd wyścigowy

Nowoczesny słownik języka angielskiego

osoba biorąca udział w wyścigu, koń wyścigowy, samochód wyścigowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

samochód wyścigowy

rower wyścigowy

jacht regatowy

kolarz

motocykl wyścigowy

koń wyścigowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WYŚCIGÓWKA

OBROTNICA

Wordnet angielsko-polski


1. (a fast car that competes in races)
wyścigówka
synonim: race car
synonim: racing car

2. (someone who drives racing cars at high speeds)
automobilista, samochodziarz: : synonim: race driver
synonim: automobile driver

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

biegacz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wyścigowiec

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

żegl. jacht regatowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Greyhound racer Rampage: Greyhound training crossed with Guitar Hero doesn't sound the most thrilling combination, but the pride we felt when our dog - Carl - finally crossed the finish line first .

www.guardian.co.uk

You should be as green as you can be," says Diego Lombardi, co-owner of new start-up cycle maker racer Rosa Bicycles.

www.guardian.co.uk

racer Rosa's ethos doesn't just extend to frames though.

www.guardian.co.uk

Lombardi encourages buyers to use secondhand parts - taken off their old bikes and refurbished by Lombardi, or from vintage sources of quality "warehouse leftovers" that racer Rosa sources.

www.guardian.co.uk

South next, to Agra, astride Honda India's latest 125 cafe racer (model name Stunner), fire-engine red and comically unsuitable as the mount for an overweight antique.

www.guardian.co.uk

We can finish the car in time for Jimmy and the new racer.
Możemy zakończyć samochodu w czasie Jimmy i nowy zawodnik.

I mean am i ready to be a real racer?
Czy ja jestem gotowa na prawdziwe wyścigi?

You will never be a racer because you're a glitch
Nigdy nie będziesz się ścigać, ponieważ jesteś usterką.

I can't believe there's not one mention of Racer Motors in here.
Jak to się dzieje, że ani razu nie wspomnieli o Racer Motors.

Get this Racer trash out of my building.
Wyrzuć te śmieci z mojego budynku.

This is a lot easier than phantom racer.
Jest dużo łatwiej niż w grze.

Local fan favorite Speed Racer is gobbling up this track.
Fan lokalnej widowni Speed Racer przedziera się przez tor.

The other guy that was killed, the other street racer, the red truck...
Ten facet, który został zabity, ten który się ścigał, w czerwonej ciężarówce...

If you're gonna be a racer, then, you'll have to learn how to drive
Jeśli masz się ścigać, musisz nauczyć się prowadzić.

Takumi,you are different you have a chance to be a good racer work hard
Takumi,ty jesteśą inny masz szanse byś najlepszym ciężką pracą

Speed Racer is knocking on the door of Cannonball Taylor.
Speed Racer puka do drzwi Cannonballa Taylora.

No offense, Royalton, but Racer Motors has always run as an independent.
Bez urazy, Royalton, ale Racer Motors zawsze było niezależne.

And Rex Racer nearly took Yokima's head off with that jump.
Przy tym skoku Rex Racer niemal urwał głowę Yokimy.

The racer wants what Dwight's got.
Chłoptyś chce tego, co ma Dwight.

As my dad says, your racer is only as good as your pit crew.
Jak mój tata mówi, swojego zawodnika jest tylko tak dobry jak twój załogi pit.

Maybe I'm crazy, but Racer X first showed up two years after Rex's death.
Może i oszalałem, ale Racer X pokazał się dwa lata po śmierci Rexa.

Think they show Speed Racer here?
Myślisz że pokazuja tu Speed Racera?

For five years, Rex Racer took orders from the criminaI underworld.
Przez pięć lat Rex Racer przyjmował rozkazy od podziemia.

Vanellope was a racer until King Candy try to delete her code
Vanellope mogła się ścigać do czasu, gdy Król Cukierek próbował skasować jej kod.

How Iong does it take at Racer Motors?
Racer Motors jak szybko to robi?

The notorious Death Racer known only as Frankensten won his fourth race toda.
zwycęsca Death Race znany jako Frankensten wygrał swój czwarty wyścig Toda.

This kind of production facility could be at your disposal, Mr. Racer. Hm.
Taki rodzaj zakładu mógłby być do pańskiej dyspozycji, panie Racer.

Slow down there, Speed Racer.
Zwolnij, Speed Racer.

Pulling into Victory Lane, the winner, Speed Racer!
Na tor zwycięstwa wjeżdża wygrany, Speed Racer!

So, Mrs. Racer... ...what do you think about my family?
Więc jak, co myśli pani o mojej rodzinie?

Ask any racer. Any real racer.
Zapytaj każdego rajdowca, każdego prawdziwego rajdowca...

Holy sh ! ...for Racer Motors in the Mach 6,Speed Racer.
Ja pier...! w Mach 6 dla Racer Motors wystartuje Speed Racer.