Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ścigać się, pędzić, gnać, śpieszyć się; wystawiać/zgłaszać do wyścigów; bić szybko; technika pracować na podwyższonych obrotach, obracać się w przyśpieszonym tempie, dodawać obrotów; poderwać;
race out - wypaść;
race the engine - zwiększać obroty silnika;
race in - wpaść;
race after sb|sth - pognać za kimś|czymś;
race a ferrari - jeździć na ferrari;
race against sb - ścigać się z kimś;
race against sb - ścigać się z kimś;

(Noun) wyścig, bieg, gonitwa; prąd, nurt; wąskie przejście; technika bieżnia, pierścień nośny; lotnictwo strumień zaśmigłowy; droga; bieg życia; rasa, ród, lud, rasa ludzka, naród; przyroda szczep, rodzaj, gatunek, odmiana, kategoria; plemię;
race car - technika samochód wyścigowy;
mayoral race - wyścig o fotel burmistrza, ubieganie się o stanowisko burmistrza;
bicycle race - sport wyścig kolarski; wyścig rowerowy;
mill race - strumień poruszający koło młyńskie; kanał, młynówka;
race card - sport program wyścigów;
race meeting - sport wyścigi konne;
races - (Noun) wyścigi konne;
horse races - sport wyścigi konne;
race horse - (Noun) sport koń wyścigowy;
human race - rodzaj ludzki;
arms race - (Noun) militarny wyścig zbrojeń;
race track - (Noun) sport tor wyścigowy;
of an ancient race - przyroda ze starożytnej rasy;
of mixed race - przyroda mieszany rasowo;
run a race - ścigać się;
of mixed race - przyroda mieszany rasowo;
run a race - ścigać się;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(contest) wyścig
let's have a ~pościgajmy się.
2.
(swift current) nurt.vt
1.
(compete in speed with) ścigać się.
2.
(cause to move fast) popędzać.
3.
(participate in horse-racing) uczestniczyć w wyścigach konnych.
4.
(move at speed) gnać.~ cpds ~course n tor wyścigowy
~horse n koń wyścigowy
~-meeting n wyścigi konne
~-track n tor wyścigowy

n C
1.
rasa
the human ~rasa ludzka.
2.
(descent) ród.
3.
(ethnic) plemię

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(with/against sb) ścigać się (z), pędzić, spieszyć się, mknąć, brać udział w zawodach
wyścig (i), zawody, bieg, rasa, pochodzenie, nacja, przodkowie, (mech.) bieżnia łożyska
~ against time wyścig z czasem (bardzo pilna praca)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

bieg, wyścigi, rasa, nacja, bieżnia (techn.)
biec, pędzić, ścigać się, zgłaszać do wyścigów, brać udzial w zawodach, ~against time wyścig z czasem

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rozstawny

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. prąd 2. wyścigi, regaty żeglarskie 3. szereg (np. oficerów, marynarzy)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

rasa f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

rasa, bieg, ścigać się

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rasa
ród

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n bieg, gonitwa, wyścig
nurt
armament race - wyścig zbrojeń
a race against time - wyścig z czasem
sport to run a race - brać udział w biegu, biec
pl the races - wyścigi konne
race (racing) car - samochód wyścigowy
bryt. race meeting - wyścigi konne
vt vi brać udział w wyścigach
pędzić, gnać
(o sercu) walić
to race sb (against sb) - ścigać się z kimś

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RASOWY

BIEGOWY

PLEMIENNY

RASA

SZCZEP

RÓD

KREW

PLEMIĘ

PRĄD

NURT (RZEKI)

KANAŁ

BIEG

BIEŻNIA

GONITWA

ODMIANA

KORZEŃ

PĘDZIĆ

ŚCIGAĆ SIĘ

BIEGAĆ

GONIĆ

UGANIAĆ SIĘ

POGNAĆ

PEDAŁOWAĆ

PRZYŚPIESZONY: BYĆ PRZYSPIESZONYM (O PULSIE)

OBRÓT: PRACOWAĆ NA PRZYSPIESZONYCH OBROTACH (O MASZYNIE)

Wordnet angielsko-polski


1. (a contest of speed
"the race is to the swift")
wyścig


2. ( (biology) a taxonomic group that is a division of a species
usually arises as a consequence of geographical isolation within a species)
podgatunek: : synonim: subspecies

3. (any competition
"the race for the presidency")
wyścig: :

Słownik internautów

wyścig

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. bieg
wyścig
2. biol. rasa

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

rasa, ród (pochodzenie)
extermination of a race or community: ludobójstwo
race equality policy: polityka równości rasowej
race related violence: przemoc na tle rasowym

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ścigać

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dosł.i przen. wyścig; etn.,zool. rasa; mar. regaty; masz. bieżnia
~ against death - wyścig ze śmiercią
~ against time - wyścig z czasem
~, armaments; ~, arms - wyścig zbrojeń zob.także arms-race -
~, bearing - bieżnia łożyska
~, bicycle - sp. wyścig kolarski
~, chariot - hist. wyścig rydwanów
~, inferior - rasa niższa
~, master - polit. rasa panów
~, round-the-world - sp. wyścig dookoła świata
~, relay - sp. sztafeta
~, sailing - regaty żeglarskie
~, space - wyścig kosmiczny
~, technological - wyścig technologiczny
~ to the sea - wyścig ku morzu

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

kanał
młynówka
~, tail - kanał odprowadzający wodę (z elektrowni)

Słownik techniczny angielsko-polski

1. rasa f
2. bieżnia f
3. kanał (dopływowy lub odpływowy) m
4. wyścig m

Słownik częstych błędów

Rzeczownik race ma dwa podstawowe znaczenia: może to być wyścig albo rasa ludzka. Kiedy mamy na myśli rasę (zwierzęcia), używamy słowa breed

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"
Podniesiesz ją, zaczepisz to cholerstwo z powrotem... i dobiegniesz do mety!"

TED

The two brothers one day decided to go on a race, three times around the world.
Pewnego razu dwaj bracia postanowili się ścigać - trzy razy dookoła świata.

TED

The Icelandic volcano has once again shown the human race the true power of nature.
Islandzki wulkan po raz kolejny pokazał gatunkowi ludzkiemu prawdziwą potęgę przyrody.

statmt.org

Here's a great article about an important election race that's happening.
Oto świetny artykuł na ważny temat walki wyborczej, która ma teraz miejsce.

TED

I'll talk first as an astronomer, and then as a worried member of the human race.
Najpierw wypowiem się jako astronom, a potem jako zaniepokojony człowiek.

TED

According to Alonso, though, Hamilton, who doubled his lead in the title race to six points, got off lightly.

www.guardian.co.uk

The Spaniard, whose upgraded Ferrari was much favoured in the build-up to this race, disappointed his supporters by trailing in ninth - later changed to eighth after nine cars were handed five-second penalties for a breach of the rules.

www.guardian.co.uk

Voting is under way in the race to succeed Gordon Brown, with the winner to be announced on the eve of this month's party conference in Manchester.

www.guardian.co.uk

Almost as unlikely a win for the Tea Party as O'Donnell's was that of Carl Paladino for the Republican nomination for the governor's race in New York who won 62% of the vote.

www.guardian.co.uk

He supported Ed Balls in the race but has known the frontrunners, Ed and David Miliband, since their youth.

www.guardian.co.uk

Like I said, they were on a race against time.
Jak już mówiłem ścigali się z czasem.

As you can see, my bed is also a race car.
Jak widzisz, moje łóżko to także samochód wyścigowy.

You must not win the race the first time around.
Nie wolno ci wygrać wyścigu za pierwszym razem.

Since when did you care so much about the human race?
Odkąd to tak bardzo zależy ci na ludzkiej rasie?

Now get back in the race and win. If you can.
Wracajcie do wyścigu... i wygrajcie... jeśli możecie.

All they have is each other in a race against time.
Wszystko, co mają, to siebie w walce z czasem.

I think race is central to everything we're talking about.
Myślę że rasa jest powiązana ze wszystkim o czym tutaj dziś mówimy.

Look what he did to one of his own race.
Spójrz, co zrobił jednemu ze swoich.

Is the future of our race not worth a single human life?
Czy przyszłość naszej rasy nie jest warta jednego ludzkiego życia?

He's got to keep it together for the full race today.
Musi utrzymać wszystko w całości przez cały pełny wyścig dzisiaj.

It is the only way to help the human race.
To jedyna droga, by pomóc ludziom.

Then I best not again caught in a street race.
To lepiej, żebym cię znowu nie przyłapał na wyścigach ulicznych.

And three days before your first big race, you do this.
A trzy dni przed pierwszym poważnym wyścigiem, robisz to.

So long as you're living, the human race has a chance.
Tak długo jak żyjesz, gatunek ludzki ma szansę.

It is but the first march of the great race.
Ale to jest dopiero pierwszy odcinek wielkiego wyścigu.

I'd like to talk to her ahead of time, before the race.
Chciałbym z nią porozmawiać przed wyścigiem.

What do you got that the professional race team don't?
Co takiego masz, czego nie mają zawodowe ekipy?

If I were to race, it would have to be for something important.
Gdybym miał się ścigać, musiałoby to być o coś ważnego.

And this is all that's left of the human race?
I to jest wszystko, co pozostało z ludzkiej rasy?

This is not the place or race to do anything about that.
To ani miejsce, ani wyścig, by coś z tym zrobić.

Doesn't this have something to do with the Senate race?
Bądż szczery! Czy to ma związek z wyborami do senatu?

Were you taking any sort of drugs for that race?
Czy brałeś jakieś leki przed tym wyścigiem?

But at the end of the day it's not about skin color or race.
Ale koniec końców tu nie chodzi o kolor skóry, czy rasę.

Then they could use the dog when it was great to race here.
Mogli użyć tego psa kiedy rósł na potrzeby tego sezonu

Without him you're hardly likely to win the space race.
Bez niego prawdopodobnie ciężko będzie tobie wygrać ten wyścig.

Well, what makes him so angry toward the human race?
Boże. Co go tak zezłościło na ludzką rasę?

I guess you might say they just joined the human race.
Chyba można powiedzieć, że właśnie przyłączyli się do ludzkiej rasy.

We are a race apart, with our own blood and language.
Jesteś odrębną rasą, z własną krwią i językiem.

I couldn't bear not to see you before the race.
Musiałem cię zobaczyć przed wyścigiem.

Well, we wouldn't want him to miss that race of his.
Nie chcielibyśmy przecież, aby się spóźnił na ten swój wyścig.

It's a close race between cars number 5 and 8.
To koniec wyścigu rozgrywka pomiędzy samochodami numer 5 i 8.

You have got to love there are no rules in this race.
Musisz kochać to, że nie ma żadnych reguł w wyścigu.

That kid you both love so much just won the race.
Ten dzieciak, którego oboje tak kochacie, właśnie wygrał wyścig.

My dad had some, but he's always like that before a race.
Mój tata miał, ale on tak zawsze przed wyścigiem.

It won't be easy, but I'm going to get you back into the race.
Nie będzie łatwo, ale postaram się przywrócić ci miejsce w wyścigu.

No. Just wondering if you met him before the race or after.
Ale chciałbym wiedzieć, czy spotkałeś się z nim przed czy po wyścigu.

But why should I compete with him in a race?
Ale czemu miałbym brać udział w wyścigu z nim?

My brother and I used to race through these rooms.
Mój brat i ja ścigaliśmy się przez te pokoje.

No need to risk life, just win over my son in cycle race.
Po co ryzykować życie, po prostu wygraj z moim synem w wyścigu rowerowym.

Never get in a foot race with an old black lady.
Nigdy nie wdawaj się w wyścig z czarną staruszką.

Because if all guys were like me, the human race couldn't survive.
Ponieważ gdyby wszyscy faceci byli tacy jak ja, rasa ludzka by nie przetrwała.

You asked him to win the race and not sandy!
Poprosiłaś jego, żeby wygrał wyścig a nie Sandego?

Tell me. Do they plan to race tomorrow, team american spirit?
Powiedz mi, czy American Spirit zamierza jutro startować?

If he wins the first race, he'll win three or four.
Jeśli wygra pierwszy wyścig, wygra trzy lub cztery.

If Sandy had to win the race, then he would have won it!
li Sandy wygrał wyscig to właśnie on miał go wygrać

We have human race to test the edge or will to survive.
Mamy rodzaj ludzki bez chęci... Albo instynktu przetrwania

You must have a very dim view of the human race.
Musisz mieć bardzo ograniczony pogląd na rasę ludzką.

I don't have any emotion to see the race on television.
Nie czuję żadnych emocji, oglądając wyścig w telewizji.

The last thing he needs is an interrogation the day before a race.
Ostatnią rzeczą, jakiej mu potrzeba, to śledztwo na dzień przed wyścigiem.

When this race is over, I will pray five times a day.
Przysięgam że będę się modlił pięć razy dziennie.