Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) polować na króliki; ględzić, paplać;
rabbit on - ględzić, gadać, gadać bez przerwy, trajkotać;

(Noun) przyroda królik, królica; kulinaria mięso królicze; sport zając, zawodnik nadający szybkie tempo silniejszemu koledze na początku biegu długodystansowego; nowicjusz(ka), słabeusz(ka), partacz(ka);
rabbit hutch - klatka do chowu królików, klatka dla królików, klatka z królikami;
rabbit warren - królikarnia, królicza kolonia; labirynt; dzielnica wąskich krętych uliczek;
welsh rabbit - (Noun) kulinaria grzanka (smażona) z serem;
rabbit jacket - kurtka z królików;
tame rabbit - przyroda królik domowy;
wild rabbit - przyroda królik dziki;
rabbit stew - kulinaria potrawka z królika;
rock rabbit - (Noun) przyroda góralek;
rabbit hole - przyroda jama/nora królicza;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(zool) królik.
2.
(cul) stewed ~potrawka z królika
Welsh ~ (also rarebit) grzanki smażone z serem.vi
1.
(hunt rabbits) polować na króliki.
2.
(ramble) : ~ on paplać.~ cpds ~-hole n jama królicza
~-hutch n klatka do chowu królików
~-warren n królikarnia

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

królik, mięso królicze, (pot.) partacz
~ on (pot.) ~gadać bez przerwy, trajkotać
go ~ing iść na polowanie na króliki

Nowoczesny słownik angielsko-polski

król

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s królik

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zool. królik
vi bryt. pot. ględzić

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TCHÓRZ [PRZEN.]

KIEPSKI GRACZ

Wordnet angielsko-polski


1. (any of various burrowing animals of the family Leporidae having long ears and short tails
some domesticated and raised for pets or food)
królik, król
synonim: coney
synonim: cony

2. (flesh of any of various rabbits or hares (wild or domesticated) eaten as food)
królik: : synonim: hare

3. (the fur of a rabbit)
królik: : synonim: lapin

Słownik internautów

królik

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zool. królik

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zool. królik

Słownik środowiska angielsko-polski

królik zool.

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Imagine a rabbit in a field, eating grass, and the rabbit's going to see a fox.
Wyobraźcie sobie zająca na polu, jedzącego trawę. ~~~ I ten zając zauważa lisa.

TED

As it happens, it had a rabbit in it too, though that one was a hi-tech alien avatar.

www.guardian.co.uk

A single careless act (think of the introduction of the rabbit or the lantana plant to Australia) can transform the ecology of a continent.

www.guardian.co.uk

Or use lardons of streaky bacon instead of a whole piece, and the dish becomes an excellent piquant contrast to all kinds of game, venison, goose, duck, rabbit and even roast pork or sausages.

www.guardian.co.uk

'I never wore the rabbit suit'.

www.guardian.co.uk

I'll get everybody together while you go talk to Rabbit.
Zbiorę wszystkich, kiedy ty będziesz szedł do Królika .

And the rabbit was very happy to make such a nice new friend.
Królik był szczęśliwy, że ma nową przyjaciółkę.

Every once in a while, I see this big white rabbit myself!
Kazdego razu przez sama chwilę widzę tego duzego białego królika

Just remember that the rabbit had four of them, didn't do him any good.
Tylko pamiętaj , że królik miał ich cztery, i nie zrobiły mu nic dobrego.

What are you doing with your life that's so great, Rabbit?
A niby czemu twoje życie jest takie wspaniałe?

I want it to sit like a rabbit on the table.
Chcę żeby siadł na stole jak królik.

Three days inside and he's already thinking about turning rabbit.
Trzy dni za kratkami, a ten myśli o odwróceniu karty.

He's very strong, but with the rabbit he is afraid.
To mocny mężczyzna, ale boi się zabić królika.

I'll let you know how deep the rabbit hole goes.
Dam ci znać, jak głęboko sięga królicza nora.

Look, do you want a quality suit and a free rabbit or not?
Chcesz porządny garnitur i darmowego królika czy nie?

I love to get dressed up like a rabbit and go out in public.
Uwielbiam przebierać się za królika i wystawiać się tak na widok publiczny.

Do we want to chase the rabbit or actually catch it?
Czy strategia lizbońska ma być taką gonitwą za króliczkiem, czy my chcemy króliczka gonić, czy go jednak złapać?

The rabbit goes around the tree then through the hole.
Królik okrąża drzewo, a potem wchodzi do dziury.

You never know when a dead rabbit might come in handy.
Nigdy nie wiadomo, kiedy martwy królik może się przydać.

There was once a rabbit, Tom, who had never met a wolf.
Był sobie kiedyś królik, Tomasz, który nigdy nie spotkał wilka.

Not an imaginative name, I know, but she was a white rabbit.
Nie pomysłowe nazwy, wiem, ale była white rabbit.

I don't know if this rabbit is going to come out of the hat.
Nie wiem, czy ten królik ma w ogóle zamiar wyjść z kapelusza.

Because I have darker skin, she calls me a little grey rabbit!
Ponieważ mam ciemniejszą skórę, nazywała mnie małym szarym królikiem!

Why would he do that? To chase me down the rabbit hole.
Po co mu to? Żeby mnie zwabić do króliczej nory.

Yes. If he won't see the rabbit anymore, give it to him.
Jeśli juz nie będzie wdział królika, dajcie mu to

I can get rid of the rabbit and it'll look like an accident.
Mogę pozbyć się królika tak, że będzie wyglądało na wypadek.

He was taken by a man with a white rabbit on his lapel.
Porwał go człowiek z białym królikiem na klapie.

What if we use a groundhog instead of a rabbit?
A gdybyśmy tak użyli świstaka zamiast królika?

Pretend you got a few more brains than a rabbit.
Myślałem, że masz trochę więcej rozumu niż królik.

It was when she became so emotional about this big white rabbit, Harvey.
To się zaczęło kiedy stała się taka czuła na punkcie tego duzego białego królika

And all he did was get a big rabbit.
A wszystko co ma to duzy królik

Sounded like a rabbit or something, you know, caught in a trap.
Jakby królik złapał się w sidła, czy coś takiego.

It ain't my fault the rabbit got himself in trouble.
Nie moja wina, że Roger wpakował się w tarapaty.

I remember when you got lost and the rabbit found you.
Pamiętam kiedy zagubiłeś się i królik znalazł cię.

The rabbit is going to come right to me.
Królik sam do mnie przyjdzie.

We must take the rabbit! if we can find him.
Musimy złapać królika. Nie mogę go znaleźć.

One morning, a little rabbit sat on a bank.
Pewnego ranka, mały królik siedział przy drodze

And all of a sudden he goes all-out rabbit on me.
A on nagle wyskakuje na mnie jak królik.

It is a good day to be me, Rabbit.
Dobry dzień do bycia mną, Króliku.

There's a bunny rabbit on the other side of that hole.
Jest królik na Druga strona tej dziury.

Whatever happens, you're a winner to me, you old daddy rabbit.
Cokolwiek się stanie, dla mnie i tak jesteś zwycięzcą, mój ty resoraku.

You are to learn this off by heart, said the White Rabbit.
Musisz nauczyć się tego na pamięć. - powiedział Biały Królik.

So instead you know what rabbit is in Chinese?
Wiesz, jak jest królik po Chińsku?

Yeah, just like that, but my rabbit was real, with a diamond necklace.
Dokładnie taki sam, ale mój był prawdziwy i miał diamentowy naszyjnik.

Is there something about a rabbit going around a tree or something?
Było coś z królikiem goniącym wokół drzewa.

I can sometimes disappear into the rabbit hole of my psyche.
Czasem potrafię schować się w króliczej norze mojej psychiki.

I have no time for pity. says the rabbit, and violates her!
Nie mam czasu na litość... ...mówi królik i gwałci ją!

So why don't you sell me and buy a rabbit instead?!
To mnie sprzedaj i kup sobie królika!

Why would he have a midget rabbit up his ass?
Dlaczego miałby mieć takiego królika w dupie?

This rabbit was injected with the serum two days ago.
Dwa dni temu wstrzyknęliśmy temu królikowi serum.

All things bright and beautiful Matron, isn't he a little old for that rabbit?
Matko Przełożona, czy on nie jest trochę za stary na tego królika?

Tonight you'll cook us a rabbit in white wine.
Dziś wieczór ugotujesz nam królika w białym winie.

Our meat now is rabbit or wild pig on a lucky day.
Nasze mięso to teraz króliki lub dzik w szczęśliwym dniu.

That would just send them down a rabbit hole.
To tylko wysłałoby ich do króliczej nory.