Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia rabinat;

Wordnet angielsko-polski

(the office or function of a rabbi)
rabinat

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

rabinat

Słownik religii angielsko-polski

rabinat m