Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Acronym) Królewski Klub Samochodowy;

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So for example, C-H-A-I-R is the English word for that, but a picture of this is a universal symbol.
K-R-Z-E-S-Ł-O to słowo na to, lecz obraz tego to uniwersalny symbol Wszyscy wiedzą, co to znaczy.

TED

There's no need to translate it. ~~~ It's also more memorable if I show you that picture, and I show you C-H-A-I-R on a piece of paper.
Będzie to łatwiej zapamiętać, jak pokażę wam obrazek, i K-R-Z-E-S-Ł-O na kartce papieru.

TED