Słownik techniczny angielsko-polski

współczynnik anizotropii plastycznej