Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) jesteś, jesteście;

(Noun) litera R; zarejestrowany; król/królowa;

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

:
the three R's (reading, (w)riting, (a)rithmetic) - wykształcenie elementarne (czytanie, pisanie, arytmetyka)

Wordnet angielsko-polski

(the length of a line segment between the center and circumference of a circle or sphere)
promień, r
synonim: radius

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ważne jest, by okres przejściowy nie trwał dłużej niż do 21 października 2012 r.
It is important that the transition period does not last beyond 21 October 2012.

statmt.org

Stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) ustanowiono w 2001 r.
The position of European Data Protection Supervisor (EDPS) was created in 2001.

europa.eu