Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika układ kwadrupleksowy, kwadrupleks;

Słownik audio-video Montevideo

nazwa sytemu magnetowidowego z zapisem poprzecznym z lat 50-tych [Ampex]

Słownik techniczny angielsko-polski

układ kwadrupleksowy, kwadrupleks m