Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) matematyka kwadryka, powierzchnia drugiego stopnia;

(Adjective) matematyka kwadratowy, drugiego stopnia;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kwadratowy, drugiego stopnia (mat.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

drugiego stopnia, kwadratowy

Wordnet angielsko-polski

(a curve or surface whose equation (in Cartesian coordinates) is of the second degree)
kwadryka
synonim: quadric surface

Słownik techniczny angielsko-polski

powierzchnia drugiego stopnia, kwadryka f