Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) czterolecie, okres czterech lat;