Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) architektura dziedziniec czworokątny; architektura budynki położone wokół dziedzińca; matematyka czworokąt, czworobok, kwadrat, prostokąt;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (courtyard) czworokątny dziedziniec

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

czworokąt, czworobok, kwadrat, prostokąt, czworokątny (kwadratowy) dziedziniec

Nowoczesny słownik angielsko-polski

czworokątny dziedziniec

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s dziedziniec
mat. czworokąt

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n dziedziniec
mat. czworokąt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZWOROBOK

DZIEDZINIEC SZKOLNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

kwadratowy plac

Wordnet angielsko-polski


1. (a four-sided polygon)
czworokąt, czworobok
synonim: quadrilateral
synonim: tetragon

2. (a four-sided polygon)
czworokąt: : synonim: quadrilateral
synonim: tetragon

Słownik internautów

czworokąt

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bud. czworobok

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

czworokąt

Słownik techniczny angielsko-polski

czworokąt m, czworobok m