Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Abbreviation) czworokąt, czworobok, kwadrat, prostokąt; czworokątny dziedziniec;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) quadrangle czworokąt, czworobok, kwadrat, prostokąt, czworokątny dziedziniec
(skr. od) quadruplet jedno z czworaczków

Nowoczesny słownik języka angielskiego

skrót od quadrangle czworokąt, czworobok
skrót od quadruplet jedno z rodzeństwa czworaczków

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kład

jeden z czworaczków

czterokołowiec

czworokąt

firet (długość w typografii)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZWOROKĄT [POT.]

KWADRAT

CZWORACZEK: JEDEN Z CZWORACZKÓW

DZIEDZINIEC SZKOLNY

KWADRAT: WYPEŁNIAĆ KWADRATAMI

Wordnet angielsko-polski


1. ( (printing) a block of type without a raised letter
used for spacing between words or sentences)
justunek
synonim: space

2. (a muscle of the thigh that extends the leg)
mięsień czworogłowy, mięsień czwórgłowy: : synonim: quadriceps
synonim: quadriceps femoris
synonim: musculus quadriceps femoris

Słownik audio-video Montevideo

poczwórny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wiązka czwórkowa czwórka , kwadrat m