Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(skr. od) quod erat demostrandum co było do okazania (mat.)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

skrót od quod erat demonstrandum co było do okazania (mat.)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OKAZANIE: CO BYŁO DO OKAZANIA

Słownik skrótów

pol. 'co było do wykazania', eng. quod erat demonstrandum (łac.)