Słownik polsko-angielski

profile; lotn. profile section; airfoil section; aerofoil section
~ aerodynamiczny - aerodynamic profile; streamline
~ drogi - road profile
~ laminarny - laminar (profile) section
~ lotu - NATO flight profile
~ naddźwiękowy - supersonic profile
~ nadkrytyczny - supercritical profile
~ płata - airfoil section
~ płata skrzydła - wing airfoil section
~ skrzydła - wing profile
~ symetryczny - symmetrical (aerofoil) section
~ trójkątny - triangular (aerofoil) section

Wordnet polsko-angielski


1. (an outline of something (especially a human face as seen from one side) )
profile


2.
profile: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

profile
(techn.) shape

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(wizerunek) profile: z ~u in profile.
2.
(przekrój) section.
3.
(zarys) outline.
4.
(geol) profile

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m profile Profile Regionalne UE Regional Profiles

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

profile n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SIDE-FACE

RANGE

CONTOUR

SHAPE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m contour, profile
~ lotu flight contour
~ płata aerofoil profile

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

profile

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

profile~ poprzeczny transverse profile~ produkcji production profile~ równowagi equilibrium profile~ zbocza składowiska landfill slope profile

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

skyline