Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) trudny, problemowy, z problemami, stwarzający kłopoty/problemy; matematyka wymagający przemyślenia/rozważania/rozwiązania; literatura problemowy;
problem child - dziecko sprawiające kłopoty wychowawcze;
problem family - rodzina patologiczna;
problem drinker - pijący/pijąca nałogowo, alkoholik/alkoholiczka;
problem page - kącik porad;

(Noun) kłopot, problem, kwestia, zagadnienie; łamigłówka; zmartwienie, niepokój, obawa; psychologia trud; matematyka zadanie; kwestia do przemyślenia;
have a drinking problem - nadużywać alkoholu;
back problems - kłopoty z kręgosłupem;
it’s a real problem. - [object Object];
have a problem with sb|sth - mieć problem z kimś/czymś; mieć z kimś na pieńku;
it was no problem finding him. - Nietrudno było go znaleźć.;
the crime problem - problem przestępczości;
what’s your problem? - o co ci chodzi? Coś ci nie pasuje?;
a problem shared is a problem halved. - Podziel się swoim zmartwieniem, a będzie ci o połowę lżej.;
that’s your problem - to twoja sprawa (a nie moja);
homework problem - praca domowa, zadanie domowe;
we had no problem with that - nie przeszkadzało to nam, nie mieliśmy nic przeciwko;
the only problem is that... - Rzecz w tym, że..., sprawa wygląda tak, że...;
have a weight problem - mieć trudności z utrzymywaniem prawidłowej wagi ciała; mieć nadwagę;
do you have a problem with that? - Przeszkadza ci to?, masz/widzisz w tym jakiś problem?;
heart problems - kłopoty z sercem;
mathematical problems - zadania z matematyki do rozwiązania;
it’s not my problem. - [object Object];
no problem! - nie ma sprawy!, w porządku! (w języku mówionym);
are there any problems? - Coś nie tak/gra?;
are there any problems? - Coś nie tak/gra?;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(difficulty) kłopot, problem: ~ child trudne dziecko, dziecko stwarzające problemy.
2.
(maths) zadanie, problem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

problem, zagadnienie, kwestia
trudny
no ~ nie ma problemu

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

problem m

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

kwestia f, trudność f, problem m, zagadnienie n

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s problem

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROBLEMOWY

ZAGADNIENIE

KWESTIA

ZAGADKA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N problem
Adj trudny
Adj nie ma problemu

Wordnet angielsko-polski

(a question raised for consideration or solution
"our homework consisted of ten problems to solve")
problem, zagadnienie, kwestia, pytanie, zagwozdka, punkt

Słownik internautów

problem

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

problem
zagadnienie

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

problem~, hazardous waste problem odpadów niebezpiecznych~, municipal solid waste disposal problem usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych~, nuclear waste problem odpadów jądrowych~, waste disposal problem usuwania i unieszkodliwiania odpadów~, waste management problem zagospodarowania odpadów~, waste tretament problem unieszkodliwiania odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

kwestia, zagadnienie, problem
legal problem: zagadnienie prawne

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bolączka

kłopot

zadanie

zagwozdka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

problem
~, firing - zadanie ogniowe

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They therefore often solve their current financial problems through giving birth.
Wydając na świat dzieci, często rozwiązują oni swoje bieżące problemy finansowe.

statmt.org

Problems of language, distance and lack of confidence are the biggest obstacles.
Największą przeszkodę stanowią problemy językowe, odległość oraz brak zaufania.

statmt.org

To fix these problems, examine the HTML code for the page and do the following:
Aby rozwiązać te problemy, sprawdź kod HTML strony i wykonaj następujące kroki:

Google

But we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Błędnie rozpatrujemy te kwestie jako niezależne problemy, które trzeba rozwiązać.

TED

"The president of the US had no problem at all when the Democrats did this," he said.

www.guardian.co.uk

- Send your problem to private.

www.guardian.co.uk

[The problem is] that developed countries have so far shown no signs that they will increase their targets or provide new money," said Kaisa Kosonen, a Finnish diplomat.

www.guardian.co.uk

The problem is that because there is no single reading brain template, the present reading brain never needs to develop.

www.guardian.co.uk

When very young children are involved, the problem is even more serious.
Gdy sprawa dotyczy bardzo małych dzieci, to problem ten staje się jeszcze poważniejszy.

If they are not, then one has more of a problem.
Jeżeli nie są, wówczas problem jest większy.

Or you can stay here and help me with our problem.
Albo zostać tutaj i pomóc mi rozwiązać nasz problem.

And now the problem is to take care of our friends.
A teraz pomyślmy o naszych przyjaciołach. Muszą się czuć niechciani.

Does your wife have a problem with me or something?
Czy twoja żona ma ze mną jakiś problem, albo coś?

Looks to me like we got a bit of a problem here.
Jak dla mnie, to mamy tu mały problem.

The only problem is, we have no idea where they are, remember?
Jedynym problemem jest to, że nie wiemy, gdzie one są, pamiętasz?

John and I are having a bit of a problem here.
John i ja mamy tu drobny problem.

And a few months ago, no problem. But now everything is different.
Kilka miesięcy temu nie zastanawiałabym się nawet, ale teraz wszystko wygląda inaczej.

So you have any idea what the problem could be?
Macie jakiś pomysł, w czym tkwi problem?

I have a big problem and only can you help me.
Mam bardzo duży problem i tylko ty możesz mi pomóc.

They could be a real problem in 20 or 30 years.
Mogą być prawdziwym problemem za jakieś 20 - 30 lat.

How about I help you with your other problem instead?
Może bym ci zamiast tego pomogła z innym problemem?

Maybe the problem is the green thing on his head.
Może kłopotem jest to zielone na jego głowie.

He said come to him if I had a problem.
Mówił, żebym przyszła jak będzie jakiś problem.

I think we might have a really big problem here.
Myślę że możemy mieć naprawdę wielki problem.

You think the problem is he can't remember these things?
Myślisz, że jego problemem jest to, że nie pamięta tego wszystkiego?

No such thing as having a woman without a problem.
Nie ma kobiet bez problemów.

No problem. We have a lot to go over on the way down.
Nie ma sprawy, mamy dużo do obgadania po drodze

I never would have thought the problem could interest you.
Nigdy bym nie pomyślał, że to może cię interesować.

You want to tell me how long you've had a drug problem?
Powiesz mi od kiedy masz problem z narkotykami?

You just make sure he doesn't cause us a problem.
Po prostu, upewnij się, że nie będzie sprawiał nam problemów.

The problem is, you think all those things are important.
Problemem jest, że myślisz że to wszystko jest ważne.

The problem is, I want to be one of those guys.
Problem w tym, że chciałbym, żeby było.

The problem is they always leave you in the end.
Problem w tym, że kłamstwa zawsze cię zawiodą.

The problem is I'm not the one who saw you.
Problem w tym, że to nie ja cię widziałam.

The real problem is to find a good guy for the father.
Rzecz w tym jak znaleźć odpowiedniego ojca.

We'll deal with the problem between you and I later.
Sprawy między tobą a mną załatwimy później.

Yeah, but in my experience, the problem is getting them to talk.
Tak ale z mojego doświadczenia, problemem jest zmusić ich do rozmowy.

Yeah, well, I was his problem and he sure worked me right out.
To ja byłam jego problemem... i pozbył się mnie bez wątpienia.

You take care of your wife. Everything else is someone else's problem.
Troszczysz się o swoją żonę, a wszystko inne, to nie twój problem.

You want to know what I think your problem with death is?
Chcesz wiedzieć co myślę, jaki jest twój problem ze śmiercią? - Nie zupełnie.

Well, the problem is they actually lower the heart rate.
Cóż, problemem jest to, że one tak naprawdę obniżają tętno.

Did my wife look like she was about to cause a problem?
Czy moja żona wygląda na osobę z którą są problemy?

And I would have to say your problem is quite clear.
I muszę powiedzieć, że wiem na czym polega twój problem.

Our only problem is getting a key, but I got a plan.
Jedyny problem to zdobyć klucze, ale mam już plan.

I'm someone who might be able to help you with your problem.
Jestem kimś, kto być może będzie w stanie ci pomóc.

If you ever do have a problem, my door is always open.
Jeśli masz jakiś problem, moje drzwi są zawsze otwarte.

Your problem is you see everything in black and white.
Kłopot w tym, że świat jest dla ciebie czarny lub biały.

I have no problem with how you make a living.
Nie mam problemu z tym, jak zarabiasz na życie.

I've never had a problem with any of them before.
Nie miałem nigdy wczesniej problemów z żadnym z nich.

No matter what we say you never understand our problem.
Nie ważne co mówię nigdy nie rozumiesz problemu.

My problem was what to do with all the time I had.
Nie wiedziałam, co robić z całym wolnym czasem.

We could both have one big problem less right now!
Oboje mielibyśmy teraz jeden problem mniej!

During these we don't have any problem on the place.
Podczas tych nie ma żadnego problemu na miejsce.

Tell your old man to take care of my problem.
Powiedz mu, że sam zajmę się swoim problemem.

So I should ask you to help me with my problem.
Więc powinnam zwrócić się do ciebie z moim problemem.

I have to ask some questions to find the problem.
Zadam wam parę pytań, żeby dowiedzieć się co się stało

The problem you have raised is a very real one.
Poruszyła pani rzeczywisty problem.

This may lead to an increase in the problem of street children.
To może prowadzić do nasilenia się problemu dzieci ulicy.