Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pogrzebacz; sztywniak/sztywniara; sport poker;
by the holy poker - jak babcię kocham;
as stiff as a poker - sztywny jakby kij połknął;
as stiff as a poker - sztywny jakby kij połknął;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(for a fire) pogrzebacz
gas ~ zapalarka gazowa.
2.
U (game) poker.~ cpd ~-faced adj z kamienną twarzą, niewzruszony

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

poker, pogrzebacz

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s poker (gra)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n poker (gra)

1. - n pogrzebacz

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BERŁO [ŻART.]

POKER

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

poker
pogrzebacz

Wordnet angielsko-polski


1. (any of various card games in which players bet that they hold the highest-ranking hand)
poker
synonim: poker game

2. (fire iron consisting of a metal rod with a handle
used to stir a fire)
pogrzebacz: : synonim: stove poker
synonim: fire hook
synonim: salamander

Słownik internautów

pogrzebacz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, the preparations for Copenhagen are certainly not a game of poker.
Przygotowania do szczytu w Kopenhadze bez wątpienia nie są jednak rozgrywką pokerową.

statmt.org

And I'm sorry to tell you, you're like a poker player, you have a tell.
I przykro mi to mówić, ale jesteś jak pokerzysta -- coś cię zdradza.

TED

He said that when you play poker, you do not tell anyone what you have in your hand.
Powiedział, że grając w pokera nie pokazuje się kart innym graczom.

statmt.org

And if they do that all at once, it's like playing poker and going all in right away.
I jeśli robią to wszystko naraz, to tak jakby już na samym początku gry w pokera szli na całość.

TED

I am ashamed that failure in Copenhagen and this dreadful, embarrassing poker game are being accepted.
Wstydzę się powszechnej akceptacji dla porażki w Kopenhadze i strasznego, kompromitującego porównania do gry w pokera.

statmt.org

This one (it looks grainy but clears up once you press play) shows campaigners taking over the RBS sponsored stage at the Edinburgh fringe to perform an alternative version of Lady Gaga's number 1 smash hit poker Face.

www.guardian.co.uk

A couple of weeks ago, I wrote about the shock of hearing that my old poker friend Ron Fanelli had confessed to murdering a prostitute in Thailand, stuffing her remains into a suitcase and dumping it.

www.guardian.co.uk

She eats at restaurants at weekends, has a French boyfriend, plays poker every Thursday.

www.guardian.co.uk

She eats at restaurants at weekends, has a French boyfriend, plays poker every Thursday.

www.guardian.co.uk

I remember you were always trying to get a poker game started.
A ja pamiętam jak zawsze próbowałeś zaciągnąć nas do gry w pokera.

Why did I ask him to play poker at our house?
Czemu zaprosiłem go do nas na pokera?

Like he says, we can play some poker along the way.
Jak powiedział, będziemy mogli zagrać po drodze w pokera.

Now, how come you guys have never played poker with us?
Jak to jest, że nigdy nie gracie w pokera z nami ???

The guy could turn any human situation into a poker game.
Ten koleś zmieniłby każdą ludzką sytuację w grę w pokera.

By the way, I want you to come with me to my poker game.
Tak w ogóle chciałbym, żebyś poszła ze mną na wieczór pokera.

But my father lost the house in a poker game a long time ago.
Ale ojciec przegrał dom w pokera dawno temu.

He said it when we were playing poker one night.
Powiedział to, gdy graliśmy pokera jednej nocy.

Your wife doesn't let you play poker much, does she?
Żona nie pozwala grać ci w pokera za często, prawda?

I won it in a poker game about a year ago.
Wygrałem go w pokera jakiś rok temu.

I never heard of anybody who didn't know how to play poker before.
Pierwszy raz słyszę, że ktoś nie potrafi grać w pokera.

Now, where have you ever seen a dog playing poker?
Wiec, gdzie widziałaś psa grającego w pokera?

I say to him You think you're a poker player?
Mówię do niego: Myślisz, że jesteś pokerzystą?

A woman died at the house where dad plays poker.
Kobieta zmarła w tym domu, gdzie tata gra w pokera.

Oh. Okay, we need to work on your poker face.
Okay, musimy popracować nad twoją twarzą pokerzysty..

Go and get Rifki´s poker, but don´t wake him up.
Idź, przynieś pogrzebacz rifkina, tylko go nie obudź.

So on Wednesday night, you followed him to a poker game.
Więc w środową noc, poszedł pan za nim na pokera.

Say, what's it take to get in that poker game?
Żołnierzu. Więc ile trzeba postawić, żeby dostać się do tego pokera?

You can have your dream evening alone. I'll get up a poker game.
Możesz mieć swój wymarzony wieczór sam a ja sobie zagram w pokera albo coś.

He introduced me to you at that one poker game.
Przedstawił mnie tobie w trakcie pewnego meczu pokera.

Nature didn't intend for poker to be played like that.
Natura nie przwidziała gry w pokera w taki sposób.

What's the worst thing can happen to a poker player?
Co mogło gorszego przytrafić się graczowi pokera?

Don't suppose he got into a poker game, do you?
Nie sądzisz, żeby siadł do gry w pokera, co?

Dude, you've got to have a poker face like me.
Koleś, musisz mieć pokerową twarz, tak jak ja.

Maybe you could organize a poker game with him tomorrow.
Może zorganizujesz partyjkę pokera z nim jutro wieczorem.

Honey, I've played poker with you for the past nine years.
Kochana, grałam z tobą w pokera przez ostatnie dziewięć lat.

What are you thinking, trying to hustle at my poker table?
Co ty sobie myślisz, próbując kombinować przy moim stole?

When I was a kid, my dad had these weekly poker games.
Kiedy byłam dzieckiem, mój tata grywał w weekendy w pokera.

Next thing we know, we're in his van playing strip poker.
Następna rzecz jaką pamiętamy, to to że grałyśmy w jego vanie w rozbieranego pokera.

He uses his ability to con people and win at poker games.
Wykorzystuje swoją zdolność do oszukiwania i wygrywania w pokera.

Comes to look for a business opportunity, and sits there losing at poker.
Przyjechał szukając okazji do interesu, a siedzi tam przegrywając w pokera.

There's nothing unethical about playing in the world series of poker.
Nie ma nic nieetycznego w braniu udziału w mistrzostwach świata w pokera.

No, but I put myself through school playing poker.
Nie, ale opłacałam szkołę grając w pokera.

Didn't you play poker when you were at medical school?
Nie grywałeś w pokera, gdy byłeś w Panum?

Not to mention those extra poker nights with the boys.
Nie wspominając tych ekstra nocy pokerowych z chłopakami.

I hit him on the head with the poker.
Uderzyłam go w głowę pogrzebaczem (pokerem).

But Buffett does host a poker game once a month.
Ale Buffett organizuje grę w pokera raz w miesiącu.

You could play poker with him, go fishing, you'd never snap.
Można z nim było grać w pokera, łowić ryby i nie kapnąć się.

I've also discovered this new online poker game which is really amazing.
Tak, przeczytałeś wystarczająco. odkryliśmy nowego i gra pokera ... który naprawdę zadziwia.

Let's just say she doesn't have as good a poker face as her son.
Powiedzmy po prostu, że ona nie ma tak dobrej pokerowej twarzy, jak jej syn.

However, the preparations for Copenhagen are certainly not a game of poker.
Przygotowania do szczytu w Kopenhadze bez wątpienia nie są jednak rozgrywką pokerową.

This woman's been playing poker since she was 5.
Ona grała w pokera od wieku 5 lat.

He designed them so that they could play checkers or poker.
Opracowywał je tak, aby mogły grać w warcaby czy pokera.

Then you'il also know that in poker you never play your hand.
Więc wie pani również, że w pokerze nie liczy się to, co w ręce,

He usually plays poker with his pals in the afternoon.
Większość popołudnia, gra w pokera z kumplami.

I hear you lost it in a poker game.
Słyszałem że go przegrałeś w pokera.

My nose still hurts from when your dad hit it with a poker.
Do tego ciągle mnie boli nos od czasu, kiedy twój ojciec przyłożył mi pogrzebaczem.

All I wanted to do was drink beer and play poker with my buddies.
Wszystko, co chciałem zrobić było pić piwo i grać w pokera z kumplami.

We just don't happen to know any women that know how to play poker.
Tak, nie znamy po prostu kobiet, które potrafią grać w pokera.