Wordnet polsko-angielski

(a measuring instrument for measuring high pressures)
piezometer

Słownik medyczny polsko-angielskiIwona Kienzler

piesimeter n

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

instr. piezometer
monitoring well

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski2003, Krzysztof Czekierda

piezometerlandfill monitoring well~ obsługujący składowisko landfill piezometer