Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pokutny, pokutniczy;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pokutniczy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj form. pokutny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POKUTNY

PENITENCJAŁ

Wordnet angielsko-polski

(showing or constituting penance
"penitential tears"
"wrote a penitential letter apologizing for her hasty words")
pokutniczy
synonim: penitentiary

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. pokutny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

karny

Słownik religii angielsko-polski

pokutny adj

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

"You're not sitting back at the beach relaxing: it's something serious and obviously there's something penitential.

www.guardian.co.uk