Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) anatomia miednica;
renal pelvis - anatomia miedniczka nerkowa; anatomia miedniczka;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(anat.) miednica

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

miednica f, miedniczka f

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

miednica, miedniczka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

) anat. miednica

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n anat. miednica

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIEDNICA [ANAT.]

Wordnet angielsko-polski


1. (a structure shaped like a funnel in the outlet of the kidney into which urine is discharged before passing into the ureter)
miedniczka nerkowa
synonim: renal pelvis

2. (the structure of the vertebrate skeleton supporting the lower limbs in humans and the hind limbs or corresponding parts in other vertebrates)
miednica, pas miedniczny, pas miednicowy: : synonim: pelvic girdle
synonim: pelvic arch
synonim: hip

Medyczny słownik angielsko-polski © OIM Medland (aut. dr Grzegorz Pałka) Ośrodek Tłumaczeń Medycznych - specjalistyczne tłumaczenia medyczne, farmaceutyczne i chemiczne

Miednica

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. pelves -) anat. miednica

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And if you did see the Sanjay special, you saw these enormous screws that they screwed into my pelvis.
Jeśli oglądaliście „Sanjay special", widzieliście te ogromne śruby, które przykręcili do mojej miednicy.

TED

In a split second, I lost all sensation and movement below my pelvis.
W mgnieniu oka straciłam czucie i ruch poniżej bioder.

TED

Mimi broke her pelvis, lay all night, all morning, finally somebody came in and found her, sent her to the hospital.
Mimi złamała miednicę, leżała cała noc, cały poranek w końcu ktoś przyszedł i ją znalazł, wysłał do szpitala.

TED

We began to find limb bones; we found finger bones, the bones of the pelvis, vertebrae, ribs, the collar bones, things that had never, ever been seen before in Homo erectus.
Zaczęliśmy znajdować kości kończyn, palców, kości miednicy, kręgosłup, żebra, obojczyk, nie znalezione nigdy wcześniej części szkieletu Homo erectus.

TED

Even though the birth of rock'n'roll brought with it pelvises and gyrations, the language of the earliest pop idols was still suggestive rather than overt; think of Elvis, all shook up, or the Beatles, the very thought of holding hands leaving them with "such a feeling/That my love I can't hide".

www.guardian.co.uk

The canvas is the only thing holding his pelvis together.
Tylko płótno z noszy utrzymuje jego miednicę w całości.

But she feels pain in her pelvis so we'll do some tests.
Czuje jednak ból w miednicy, więc zrobimy kilka badań.

The head and the pelvis completely separate parts of the body.
Głowa i miednica... całkowicie oddzielone części ciała.

I mean, helmet first, went in low, completely shattered his pelvis.
Chodzi mi o to, że najpierw pękł kask, opadł na ziemię, kompletnie zmiażdżona miednica.

Your pelvis on that side is a bit crooked.
Twoja miednica po tamtej stronie jest lekko skrzywiona.

Bullet must be lodged in the pelvis or the spine.
Pocisk musi być w miednicy albo kręgosłupie.

It's a kind of snake that lies coiled in your pelvis.
To coś jak wąż, który leży zwinięty w twojej miednicy.

So you put that whole pelvis back together?
Więc umieścić ten cały miednicę z powrotem?

Which means that it's retracted up into the pelvis.
A to znaczy, że jest głębiej.

His pelvis is crushed. The snake is holding it together.
Jego miednica jest zmiażdżona, tylko wąż utrzymuje ją w kupie.

Your pelvis is bent, because of the leg.
Twoja miednica jest skrzywiona, z powodu nogi.

My best friend shattered her pelvis dancing in Abilene.
Moja przyjaciółka, tańcząc w Abilene nadwerężyła sobie miednicę.

The rapist shattered your pelvis with a baseball bat.
Gwałciciel roztrzaskał ci miednicę kijem do baseballa.

Something starts in your pelvis and goes to your heart, where it becomes heartlpelvis.
Rodzi się w kroczu i promieniuje do serca, gdzie staje się serco-kroczem.

The pelvis is broken in three places.
Miednica złamana w 3 miejscach.

The male pelvis is shaped like a butterfly.
Męska miednica ma kształt podobny do motyla.

When will you have the rest of the pelvis reconstructed, Ms. Wick?
Kiedy będziesz miał Reszta miednicy odbudowany, Wick panią?

Shifty had a broken pelvis, a broken arm and a bad concussion.
Shifty miał złamaną miednicę, rękę, wstrząs mózgu.

His arm is broken, and there's damage to his spine and pelvis.
Wygląda na to, że ma złamaną rękę, chyba ma też uszkodzony kręgosłup i miednicę.

Joe Fisher, 26 years old, 9040, tender pelvis.
Joe Fisher, 26 lat, ciśnienie tętnicze: 9040, krucha miednica.

Avery's pelvis is broken with some internal bleeding.
Avery ma złamaną miednicę i wewnętrzne krwawienie.

A human pelvis used as an ashtray.
Ludzka miednica używana jako popielniczka.

Check his chest, abdomen, and pelvis for tumors.
Sprawdź jego klatkę piersiową, brzuch, i miednicę na obecność guzów.

I have a very wide pelvis.
Mam bardzo szeroką miednicę.

Tilt your pelvis and try to relax.
Pochyl miednicę i staraj się rozluźnić.

He can fix my pelvis anytime.
On może naprawiać moją miednicę kiedykolwiek chce.

So I examined the... marks on the pelvis.
Więc, zbadałem ślady na miednicy.

If that's negative, C.T. his abdomen and pelvis with and without contrast.
Jeśli wyjdzie negatywnie Tomografia podbrzusza i miednicy z kontrastem i bez.

Ambulance ran over his pelvis.
Karetka najechała mu na miednicę.

That and this dang pelvis.
To i ta cholerna miednica.

Pelvis fragment and two humerus.
Fragment miednicy i dwie kości ramienia.

Pelvis is totally unstable.
Miednica jest zupełnie niestabilna.

Pelvis plus heart.
Miednica plus serce.

Slow, close, just pelvis to pelvis.
Wolno, blisko siebie, bardzo blisko.