Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) skórka; łopata piekarska; łupinka, obierka; historia strażnica, wieża obronna;
potato peel - obierki z ziemniaków;

(Verb) obrać/obierać ze skórki, zdjąć/zdejmować łupinę skórkę, ściągać/zdzierać korę/skórę z czegoś, obrać/obierać, oczyścić/oczyszczać, oskrobać/oskrobywać, (o)skrobać; (z)łuszczyć się, obłazić, odkleić/odklejać (się), zejść/schodzić, odleźć/odłazić od, odlepić/odlepiać się; zdejmować ubranie;
keep one’s eyes peeled - mieć oczy szeroko otwarte;
peel sth off - zdjąć coś;
peel the onion - dochodzić do sedna sprawy;
peel off - zdzierać, ściągać; łuszczyć się, zrzucać skórę; militarny odejść od szyku; zleźć/złazić; rozebrać/rozbierać się; lotnictwo odłączyć/odłączać się od formacji, oddzielić się od formacji; odklejać, zedrzeć, zdzierać; dodać/dodawać gazu; zadzwonić, rozdzwonić (się);
peel out - zrzucić/zrzucać;
his skin is peeling off. - Schodzi/złazi mu skóra.;
his skin is peeling off. - Schodzi/złazi mu skóra.;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (thin skin e.g. of apple or potato) łupinka, skórka, obierka
(rind of orange etc.) skórka.vt
1.
(remove skin from) obierać.
2.
(remove from surface) odklejać.
3. she kept her eyes
~ed miała oczy szeroko otwarte.vi
1.
(lose skin, bark etc.) łuszczyć się, schodzić.
2.
(come away from surface
also ~ away/~ off) łuszczyć się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

skórka (owoców, jarzyn), łupina
obierać ze skórki, łuszczyć się, obłazić (ze skóry)
~ off zdzierać, ściągać (też zdejmować coś z siebie)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

obierzyna

obierek

obierka

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s łupinka, skórka
vt obierać (ziemniaki, owoce)
zdzierać (korę, skórę)
vi (także ~ off) łuszczyć się
zrzucać skórę

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŁUPINA

ŁUPA

ŁOPATA PIEKARSKA

SZYBER

OBŁUPAĆ

OSTRUGAĆ

OTRZEĆ SKÓRĘ

KOROWAĆ DRZEWO

ŁUSZCZYĆ SIĘ

ZŁUSZCZAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N skórka
V obierać
V łuszczyć się (o skórze)
V Phras ściągać
V Phras zdejmować

Wordnet angielsko-polski

(the rind of a fruit or vegetable)
skóra, skórka
synonim: skin

Słownik internautów

obierać

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

rozbierać się

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

łuskać

łuszczyć

obłupywać

Skóra

Skórka

Słownik środowiska angielsko-polski

łupina f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But even before I peel that muscle away, you saw that there was a tumor underneath.
Ale nawet przed jego odsunięciem widzieliście, że pod mięśniem znajduje się guz.

TED

I could peel out a page of this palazzo to show you what's going on inside of it.
Mógłbym zedrzeć warstwę z tej kamienicy, aby pokazać Wam, co dzieje się pod spodem.

TED

Liposuction, waxing, getting rid of wrinkles, peeling, botox, everything.
Odchudzają sie, woskują, wściekają się na zmarszczki, robią peeling, wszystko.

OpenSubtitles

Surely other people's aren't as uncomfortable as mine? And I literally have to peel them off at the end of the day.

www.guardian.co.uk

But most wanted to get on telly," he smiles, beginning to peel the audition number off his baseball jacket, "because then everyone else would know that they exist.

www.guardian.co.uk

Immense forces could knock the intrepid skydiver out cold, could peel the skin back from his body or simply cause a little wobble in the midriff, like a playful hug.

www.guardian.co.uk

To peel the mangoes, cut along the length of the fruit on each side, close to the stone.

www.guardian.co.uk

Cut the peel off the rounded bits, cut each half in two and place on a large plate.

www.guardian.co.uk

Is it okay if I peel off for a little while?
Będzie w porządku, jeśli się urwę na trochę?

Like an orange that you eat, the one with the peel, not the color.
Jak owoc, który jemy, ten ze skórką, a nie kolor...

Just remember,when you hook up, peel away to your right.
Tylko zapamiętaj,kiedy zaczepiasz, łuszcz się daleko do twojego prawa.

No, you need two old people and a banana peel for that.
Do tego potrzebujesz dwóch starców i skórkę banana.

Had enough cash on hand to peel off a g like it was nothing.
Miał wystarczająco gotówki pod ręką, żeby wyciągnąć tysiaka jak drobne.

He used to be a doctor, but gave it all up to peel potatoes.
Kiedyś był lekarzem, ale zrezygnował z tego, aby obierać ziemniaki.

I'm going to teach you how to peel a potato.
Teraz chodź ze mną. Nauczę cię obierać ziemniaki.

I could peel you like a pear, and God himself would call it justice.
Mogłabym cię pokroić jak gruszkę, a sam Bóg uznałby to za sprawiedliwe.

Then I'm going to peel off their skin and make a funny hat.
Obedrę ich ze skóry i zrobię z niej zabawne kapelusiki.

He wants to rip my head off and peel it like an orange.
Chce mi urwać głowę i obrać ją jak pomarańczę. Dlaczego? Bo okłamałem go.

Guy complained for a week straight. Said the salt air made it peel.
Facet skarżył się ponad tydzień, mówił, że od słonego powietrza schodzi farba.

His first dog had a bark that could peel paint.
Jego pierwszy pies szczekał tak, że bębenki pękały.

I was banking on the fact he had to peel 'em.
Liczyłem na to, że sam będzie je obierał.

It's not like his dad slipped on a banana peel.
Jego tata nie poślizgnął się na skórce od banana.

They say the peel of an apple can predict who a woman will marry.
Mówi się, że po sposobie obierania jabłka można przewidzieć za kogo wyjdzie kobieta.

And you have to peel and eat one layer a day.
Musicie obierać i jeść jedną warstwę dziennie.

Well, sire, there are more ways than one to peel a banana.
Dobrze, panie, jest znacznie więcej sposobów niż jeden, by obrać banana.

And say I'm a stupid weight and my time trying to peel fresh.
I powie jak jestem głupia, i że zmarnowałam czas.

When we're done here, you two peel off, pick up Tretiak and his lieutenant.
Kiedy tu skończymy, wy dwóch zajmijcie się Tretiakiem i jego porucznikiem.

The teeth and the peel? Who would notice that? Me.
Zęby i skórka? – Kto by to zauważył? – Ja.

I put some orange peel in the pouch yesterday.
Włożyłem wczoraj do torby skórkę z pomarańczy.

Before the Botox, have you thought about a freshening chemical peel?
Zanim zrobimy Botox, czy zastanawiała się pani nad odświeżającym peelingiem chemicznym?

Every time we win, we peel a section.
Za każdym razem jak wygramy, oderwiemy kawałek kiecki.

If it doesn't work, Léon will peel her bananas.
Jeśli się nie uda, Leon będzie obierał jej banany.

Now, I don't think Acherton slipped on his own banana peel.
Nie sądzę, że... Acherton poślizgnął się na własnej skórce od banana.

Mr. Peel is on the reverse, we care not what falls on him!
Pan Peel jest na odwrocie, nim nie musimy się przejmować!

Peel off your coat and sit down.
Tak. Zdejmij płaszcz i usiądź.

Alright, we need to entertain the possibility that it might be the banana peel,
Dobrze, załóżmy że to może być skórka od banana.

See it uncurl and then peel these toes.
Widzicie, rozkłada a potem odkleja palce.

So we don't have to peel potatoes?
Więc nie bedziemy musieli obierać ziemniaków?

Oh, shut up and peel the garlic.
Zamknij się i obieraj czosnek.

Want Mom to peel you an apple?
Chcesz, żeby mama obrała ci jabłko?

Sometimes you can't peel away something and find...
Czasami nie możesz obrać i odkryć...

Did you get married to peel garlic?
Synu, czy ożeniłeś się, aby obierać czosnek?

Or I'il peel the flesh off her bones.
Albo obedrę ją żywcem ze skóry.

These two slipped on a banana peel.
Ci dwaj poślizgnęli sięna skórce od banana.

And how do you eat it? Peel it! Good!
Jak się je? Trzeba obrać! Dobrze.

What's he riding that banana peel for?
Po co on jedzie na tej skórce od banana?

Look at the pretty long peel.
Zobacz, jaka ładna, długa łupinka.

However will you peel them all?
Ale nie w tym rzecz.

I've got one foot on the banana peel and one foot in the grave.
Jedną nogą stoję na skórce od banana a drugą nogą w grobie.

You cool and peel them first.
Najpierw je ostudź i obierz.

So, that you, najemy everyone today! js Can you peel?
Więc, to przez Ciebie, wszyscy się dzisiaj najemy! Umiesz ją obrać?

Gold doesn't chip and peel like this.
Złoto się tak nie szczerbi i nie łuszczy.

I'm gonna peel off your skin and eat it like pencil shavings.
Będę obierał cię ze skóry i jadł ją, jak ścinki z ołówka.

They're not gonna recognize you when they peel you off the pavement.
Nie poznają cię, jak będą cię zeskrobywali z chodnika.

Sometimes in soup... or minced and steamed with citrus peel
Czasami w zupie... albo wymieszane razem z tartymi kawałkami cytrusów...

He'll peel you like a banana.
Przejrzy cię i obierze jak banana.

it gives me chills - I peel one for you.
Przyprawia mnie o dreszcze - Obiorę jedną dla ciebie.

Something easy to peel off.
Żeby nie bolało przy zrywaniu.