Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) historia pektorał; medycyna lek wykrztuśny;

(Adjective) anatomia piersiowy, noszony na piersi; płynący z serca;
pectoral cross - religia pektorał;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj piersiowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

piersiowy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wykrztuśny lek

piersiowy adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

piersiowy, wykrztuśny lek

Wordnet angielsko-polski

(of or relating to the chest or thorax
"pectoral organ")
piersiowy
synonim: thoracic

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sercowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It flies through the ocean on its pectoral fins, gets lift, powers its movements with a lunate tail.
Przemierza ocean za pomocą płetw piersiowych, unosi się i napędza swoje ruchy półksiężycowatym ogonem.

TED

And with its huge pectoral fins and eyes still very visible, it struck me as sort of a crucifixion, if you will.
Jego ogromne płetwy piersiowe i wciąż widoczne oczy uderzyły mnie jak wizja ukrzyżowania.

TED

Or if you follow the graceful line of the pectoral is major... it inevitably draws your eyes to the golden orbs... climaxed by the nipple.
A jeśli pójdziesz za tą wspaniałą linią która,... nieuchronnie przyciąga twoje oczy do tych złotych globusów... stopniowanych przez sutek.

OpenSubtitles

An olive-brown adult can reach 4m in length and is identifiable by its rounded pectoral fin tipped in white.

www.guardian.co.uk

I had to remove one last glass fragment from his left pectoral.
Musiałem usunąć ostatni odłamek szkła z lewej części jego klatki piersiowej. - Tak?

I came to see that pectoral destruction.
Przyszedłem obejrzeć tę piersiową destrukcję.

Although she could've pulled a pectoral muscle.
Chociaż mogła naciągnąć sobie mięsień piersiowy.

In pectoral, I name you friend.
W pektorale nazwę cię przyjacielem.

Stabbed him above his left pectoral.
Dźgnąłeś go w klatkę piersiową.

The pectoral muscles... probably became paralyzed and the intercostal muscles were unable to function.
Mięśnie piersiowe prawdopodobnie zostały sparaliżowane, przez co mięśnie międzyżebrowe nie mogły funkcjonować.