Słownik polsko-angielski

bad luck
~ bitewny - combat bad luck

Wordnet polsko-angielski

(unnecessary and unforeseen trouble resulting from an unfortunate event)
misfortune, bad luck
synonim: niefart

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bad luck, misfortune
przynosić komuś ~cha to put a jinx on sb

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc U bad luck ill-luck: mieć ~a to be unlucky
to have no luck
to ~! tough luck!

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LUCK: BAD LUCK

HARD LINES

TOUGH LUCK

MISCHANCE

JINX

MISFORTUNE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m bad (ill) luck

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

bad luck

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wash-out

Nowoczesny słownik polsko-angielski

hoodoo