Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) w kształcie gruszki, gruszkowaty;
go pear-shaped - iść nie po myśli;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gruszkowaty

Wordnet angielsko-polski

(having a round shape tapered at one end)
gruszkowaty, gruszkowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We are seeing this right now as everything is going pear-shaped in this regard in countries such as Ireland, Spain, Italy and Greece.
Jesteśmy właśnie świadkami takich zjawisk, ponieważ odnosimy porażkę za porażką pod tym względem w krajach takich, jak Irlandia, Hiszpania, Włochy czy Grecja.

statmt.org

And then a thought came across my mind: if things go pear-shaped on this swim, how long will it take for my frozen body to sink the four and a half kilometers to the bottom of the ocean?
Przyszło mi na myśl: "Jeśli coś pójdzie nie tak, jak szybko moje zamarznięte ciało opadnie 4,5 km na dno oceanu?"

TED

/ Everything has gone / pear-shaped again / It would be better / If you topped me, / Husband, / Than let me get shagged / By a tyrant.

www.guardian.co.uk

And someone's gotta stay on the outside in case everything goes pear-shaped.
Poza tym ktoś musi zostać na zewnątrz na wypadek gdyby coś poszło nie tak.

Anything goes pear-shaped out there, you pop white and radio in.
Jeśli coś pójdzie nie tak, włączacie radio i łączycie się ze mną.

Like when everything went pear-shaped... you never left my side.
Nawet gdy wszystko było byle jakie... nigdy mnie nie opuściłeś.

And if it all goes pear-shaped, I assume it's my arse on the line?
A co jeśli wszystko pójdzie nie tak? Mój tyłek będzie zagrożony, jak przypuszczam.

And then it all went pear-shaped, right?
I wtedy wszystko się popieprzyło, prawda?

And if it all goes pear-shaped,
A co jeśli wszystko pójdzie nie tak?

We are seeing this right now as everything is going pear-shaped in this regard in countries such as Ireland, Spain, Italy and Greece.
Jesteśmy właśnie świadkami takich zjawisk, ponieważ odnosimy porażkę za porażką pod tym względem w krajach takich, jak Irlandia, Hiszpania, Włochy czy Grecja.