Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) odbiorca/odbiorczyni płatności; biznes remitent(a); prawniczy beneficjent, beneficjentka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C beneficjent
(of postal order) odbiorca

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odbiorca pieniędzy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

remitentka

odbiorczyni płatności

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n beneficjent, reminent, odbiorca

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

remitent m

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BENEFICJANT

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

odbiorca wypłaty

Słownik internautów

beneficjent
remitent

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odbiorca

remitent