Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) nawierzchnia; chodnik; jezdnia, nawierzchnia drogi; bruk, kostka brukowa;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C chodnik

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chodnik, (US) jezdnia, (US) nawierzchnia drogi

Nowoczesny słownik angielsko-polski

jezdnia

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s chodnik
bruk, nawierzchnia

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'peIvm@ntn Nawierzchnia (drogi) ; jezdnia He found what looked like a piece of pavement (Znalazł coś, co wyglądało jak kawałek jezdni) - Time (1989) His feet touched the pavement of Piedmont Avenue (Jego stopy dotknęły nawierzchni Piedmont Avenue) - Tom Wolfe (1998)

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n chodnik
bruk
am. nawierzchnia (drogi)

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CHODNIKOWY

BRUK

NAWIERZCHNIA (DROGI)

TROTUAR

SPĄG [GÓRN.]

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

chodnik
jezdnia

Wordnet angielsko-polski

(walk consisting of a paved area for pedestrians
usually beside a street or roadway)
chodnik, trotuar, ciąg pieszy
synonim: sidewalk

Słownik internautów

chodnik

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda

bruk
chodnik
posadzka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

chodnik; drog. nawierzchnia
~, airfield - nawierzchnia lotniska
~, asphalt - nawierzchnia asfaltowa
~, bituminous - nawierzchnia bitumiczna
~, cobblestone - bruk, nawierzchnia brukowa
~, concrete - nawierzchnia betonowa
~, flexible - nawierzchnia miękka
~, macadam - nawierzchnia tłuczniowa
~, slippery - nawierzchnia śliska
~, taxiway - lotn. nawierzchnia drogi kołowania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Second: the state of many pavements in Malta and Gozo is in a shambles.
Po drugie: wiele chodników na Malcie i Gozo jest w opłakanym stanie.

statmt.org

And the pavement was by the side of the gates, answerable unto the length of the gates, even the lower pavement.
A to tło było po stronach bram, jako długie były bramy, a toć było tło niższe.

Jesus Army

And of course, these feet are so designed that they can walk only on such perfect pavement or roads.
I oczywiście, te stopy są tak zaprojektowane, że mogą się tylko poruszać na doskonałych chodnikach albo drogach.

TED

Even in the twin capitals of Valletta and Victoria the Government has not been able to provide decent pavements.
Rząd nie był w stanie zapewnić przyzwoitych chodników nawet w stolicach - miastach Valletta i Victoria.

statmt.org

No petrochemicals in the pavement.
Wykluczyć produkty petrochemiczne z nawierzchni.

TED

Juliet Gardiner, the social historian and author of Wartime: Britain 1939-1945, says that, while most people found looting despicable, examples differentiated between stealing someone's property and spotting a wireless or jewellery lying on the pavement after an air raid and reckoning that, if you didn't take it, someone else would.

www.guardian.co.uk

For example, you could chalk the details on the pavement outside your place of education, or sent a text out with the core details (time of walkout, meeting point etc) and a request that folk "send the text viral" i.

www.guardian.co.uk

Standing on the pavement waving her off today, I felt as though the placement might have been an exquisite torture for Ruby.

www.guardian.co.uk

And in Brunnen, a full bottle of Better was knocked out of a seventh-floor window, smashing on the pavement below.

www.guardian.co.uk

Three days ago I find this girl bleeding on the pavement.
Trzy dni temu znalazłem tę dziewczynę ranną na chodniku.

It means his blood was flowing when he hit the pavement.
To znaczy, że jego krew krążyła, kiedy uderzył o chodnik.

It's about 98 degrees, out here, the pavement is very hot.
Tutaj jest ok 98 stopni, jezdnia jest bardzo gorąca.

He was lying on the pavement, and his right hand is turned palm up.
Leżał na asfalcie, a jego prawa ręka obróciła się dłonią do góry.

No visible weapon, just a girl and the pavement 200 feet below.
Brak widocznej broni. Tylko dziewczyna i chodnik 60 metrów niżej.

Look at all my stuff here, all over the pavement.
Spójrz na moje rzeczy, rozrzucone po całym chodniku.

Pounding the pavement is not a luxury that I get.
Walenie o bruk to niedostępny mi luksus.

But lucky for you, myself and our baby survived your push to the pavement.
Na szczęście dla ciebie, ja i nasze dziecko przeżyliśmy upadek na chodnik.

You can still see the stain in the pavement where his head popped open.
Wciąż widać plamę na chodniku gdzie jego głowa się otworzyła.

For example, pavement weed control is 400 times more expensive without chemicals.
Na przykład kontrola chwastów przydrożnych jest 400 razy droższa bez chemikaliów.

Think twice. Think don't drive your car on the pavement.
Myśleć dwa razy. myśleć nie prowadzić twojego samochodu na chodniku.

If he really loved her, he'd let her hit the pavement.
Szczerze, jeśli naprawdę by ją kochał, pozwoliłby jej upaść na chodnik.

He took my head and he started pounding it into the pavement.
Chwycił moją głowę i zaczął nią uderzać o chodnik.

I like pavement under my feet... and bright lights after the sun goes down.
Lubie czuć chodnik pod stopami... i jasne światła po zachodzie słońca.

Even a pedestrian on the pavement is on the critical list.
Nawet jakiś pieszy jest w stanie krytycznym.

Let's lie on the pavement and use our bodies to spell out
Połóżmy się na jezdni i ułóżmy z naszych ciał zdanie:

Apparently he hit his head on the pavement.
Uderzył głową w chodnik.

Walking on a living pavement of aborted bastards, no doubt.
Bez wątpienia, spacerując po żywym dywanie z wyskrobanych bękartów!

Only ending when you bled out on this pavement.
Ból, który skończyłby się, dopiero, gdy wykrwawisz się na chodnik.

Anya, that thing you created burst through solid pavement and ate her dog.
Anya, to, co stworzyłaś, przebiło się przez płytę chodnikową i zjadło jej psa.

Imagine it was Moira lying on that pavement, bleeding, calling your name.
Wyobraź sobie, że to Moira leży na chodniku krwawiąc i krzycząc twoje imię.

Fell off the tree, fell all over the pavement.
Pada z drzewa prosto na chodnik.

And landed on the pavement, not the grass.
I upaść na chodnik, nie na trawę.

The jack man plugs in the air hose, jacks a spark against the pavement.
Jeden podłącza przewód z powietrzem, lewarek powoduje powstanie iskry w kontakcie z nawierzchnią.

My feet haven't touched pavement since I reached Los Angeles.
Moje stopy jeszcze nie tknęły chodnika, od kiedy jestem w Los Angeles.

Dropped where he loved on the burst pavement.
Upadł, gdzie kochał na rozerwany...

Jews couldn't walk on the promenade or the pavement... only the road.
Żydzi nie mogIi chodzić deptakiem czy chodnikiem, a wyłącznie jezdnią.

I tripped over uneven pavement, and then I quit the next day.
Potknąłem się na nierównym chodniku i zrezygnowałem następnego dnia.

I would crack your skull on the pavement.
Rozbiłbym twoją czaszkę o krawężnik.

It’s out on the pavement you’il be with the sky peeing on your furniture.
Wyrzucą was na bruk, a niebo będzie sikać na wasze meble.

I woke up tasting pavement in my mouth.
Obudziłem się czując w ustach jezdnie.

I've been pounding the pavement for you, buddy.
Byłem walenie chodnik dla ciebie, kolego.

This pavement's got my name on it.
Ten bruk ma moje nazwisko.

I'm adrift in a sea of boobies, and my balls are scraping the pavement.
Dryfuje w morzu cycuszkow, i moje jaja ocieraja sie o chodnik.

And he wasn't doing that. He was scribbling with chalk onthe pavement.
I on tego nie robił. Za to bazgrał coś kredą nachodniku.

It's dark; she can't see where the pavement ends...
Jest ciemno. Nie widzi, gdzie kończy się chodnik...

Get down on the pavement now.
Na chodnik. Już!

Harry Woolf has not crossed the pavement.
Harry Woolf nie przeszedł na drugą stronę.

He said he slipped on the pavement.
Powiedział, że poślizgnął się na chodniku.

Get off the pavement, you bloody coon.
Z chodnika, ty cholerny murzynie.

They're not gonna recognize you when they peel you off the pavement.
Nie poznają cię, jak będą cię zeskrobywali z chodnika.

You'll end up a pavement princess.
Pewnego dnia możesz szlifować chodniki.

Shove you off the pavement, like.
Podchodzą do Ciebie i popychają, spychają z chodnika.

Only pavement hits that fast.
Tak szybko zabija tylko chodnik.

In any country, any place, on any pavement,
W każdym kraju, domu, w dowolnym miejscu,

The pavement shines like silver
Bruk lśni jak srebro