Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zubożać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PAUPERYZOWAĆ

ZUBOŻYĆ

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zubożeć