Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) we wzorki, we wzory, ozdobiony; ukształtowany;
patterned with roses - w róże;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ukształtowany (wg pewnego wzoru), we wzory
be ~ (oneself) (on/upon/after) wzorować (się) (na)
be ~ (with) ozdabiać (czymś)

Wordnet angielsko-polski

(having patterns (especially colorful patterns) )
wzorzysty

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. modelowany
wzorowany

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ozdobiony

wzorzysty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And he is a world expert in performing "The Ursonate," which is a half-an-hour nonsense poem by Kurt Schwitters, written in the 1920s, which is half an hour of very highly patterned nonsense.
Jaap jest światowym ekspertem w deklamowaniu “Ursonaty”, półgodzinnego poematu nonsensu, napisanego latach 20-stych przez Kurta Schwittersa.

TED

No detail has been overlooked: stairs are made from eucalyptus wood, windows are patterned with stained glass and floors feature cross-sections of pine trunks.

www.guardian.co.uk

She stops and holds out the edges of her dress, patterned with a series of ascending quavers and semiquavers.

www.guardian.co.uk

It is inspired by mashrabiyas, the elaborately patterned sunscreens common in Islamic architecture.

www.guardian.co.uk

From the bridge above, the space looks like it has been readied for a giant exercise class, or a modest military parade: three geometrically patterned mats, on top of which, every Friday evening for the last seven weeks, a small army of men and women (more women than men) have been rehearsing.

www.guardian.co.uk

There's a patterned bruise on greg everest's arm.
Na ramieniu Greg Everesta powstał siny wzór.

One, girl was wearing patterned slacks.
Jeden, dziewczyna nosiła spodnie we wzory.

I like this... patterned one.
Podoba mi się... to we wzory.

The L.A. coroner noted repetitive patterned contusions.
Koroner z L.A. zanotował powtarzające wzory stłuczenia.