Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) bębnienie; dreptanie; szybka recytacja; paplanina, trajlowanie, trajkotanie, gadka; żargon, gwara, slang; stuk, stukot, tupot;
patter of tiny feet - tupot dziecięcych nóżek;
patter of tiny feet - tupot dziecięcych nóżek;

(Verb) (za)stukać, tupotać; (za)bębnić; trajkotać, paplać, trajlować, klepać; mówić żargonem|slangiem;
patter around - tupać, dreptać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (of salesman etc.) argon.vi (talk glibly) trajkotać

n U (tapping sound) stuk, bębnienie, stukot, tupot.vi stukać, bębnić, tupotać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

stukot, tupot, bębnienie, szybka recytacja, trajkotanie, gwara, slang
stukać, tupotać, bębnić, trajkotać
~ of tiny feet nadchodzi potomek

Nowoczesny słownik angielsko-polski

paplanina

gadka

Słownik architektury angielsko-polski

wzorzec

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n wzór, wzorzec patterns of written statements of claims or defences in a court action wzory pism procesowychworking patterns in industry organizacja pracy w przemyśle to set the pattern for sth określać wzór czegoś

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

próbka, wzór

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - vt vi (lekko) stukać, tupotać
bębnić
n (lekkie) stukanie
tupot

2. - vt vi klepać (pacierz)
trajkotać
n trajkotanie, gadanina

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TUPOT

TUPANIE

STUKOT

STUK

TRAJKOTANIE

ŻARGON

GWARA (ZŁODZIEJSKA)

TUPOTAĆ

POSTUKIWAĆ

KLEPAĆ PACIERZE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V bębnić
N stukot
N gadanina

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dreptać

gadać

gadanina

Gwara

kapanie

paplanie

stukać

stukanie

trajkot

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Where I come from, people like that are called Dampfplauderer - patter merchants.
Tam, skąd pochodzę, ludzi jego pokroju nazywa się Dampfplauderer - "pleciuga”, mówi się o nich, że uprawiają czczą gadaninę.

statmt.org

As more middle-class parents think they are entitled to continue with all their favourite things despite the patter of tiny feet, I wonder where this will stop? Prams at the Proms? Tots at La Traviata? Although festivals have long been family affairs, there is a great difference between taking along a carefree child out of school for Glasto and dragging down the head of a tiny newborn with protective headphones that weigh more than its soft little skull.

www.guardian.co.uk

This was an answer to the US rap scene and became known as grime: not songs so much as soundscapes to urban life - Dizzee's staccato patter against a backdrop of police sirens, ringtones, radio static and video games.

www.guardian.co.uk

I went to the showers, peeled off the clothes I hadn't taken off in six days, and disappeared under the patter of warm water.

www.guardian.co.uk

It begins to rain, a slow patter on Swat's scorched earth.

www.guardian.co.uk

And the only kids you'd be able to have is the itsy-bitsy patter ones.
I jedyne dzieci jakie będziesz miał, to te zrobione z pyłu.

You're talking about the little patter thing inside.
Mówiłeś o małej bębniącej rzeczy w środku.

All that patter, the show biz, it's just a mask.
Show biznes to tylko maska.

Don't worry, it just needs the right patter.
Nie martw się, musisz mieć po prostu dobrą gadkę.

Instead of a number patter these create... an image.
Te tutaj, zamiast ciągu liczb, tworzą... ...obraz.

Where I come from, people like that are called Dampfplauderer - patter merchants.
Tam, skąd pochodzę, ludzi jego pokroju nazywa się Dampfplauderer - "pleciuga”, mówi się o nich, że uprawiają czczą gadaninę.

Even his patter about escape was an illusion.
Nawet jego gadka o ucieczce była iluzją.

Golly gee, size never matters When you want some friendly patter
Golly rozmiar się nie liczy! Kiedy chcesz przyjaźni.

What is that pitter patter on the roof?
Co to za stukanie na dachu?

Only the patter of little lawyers' feet.
Tylko tupot stópek małych prawników.