Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (s)patrolować, przeprowadzić/przeprowadzać patrol;

(Adjective) patrolowy;

(Noun) patrol, patrolowanie; zastęp;
on patrol - w trakcie patrolu, na patrolu;
military patrol - patrol wojskowy;
police patrol - patrol policyjny;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(action) patrol, patrolowanie
on ~na patrolu
~ car wóz policyjny, radiowóz
~ vessel (~boat) łódź patrolowa.
2.
C (~ling body) patrol: military ~patrol wojskowy.vt/vi przeprowadzać patrol.~ cpd ~ man n (road scout) pracownik pomocy drogowej
(US, policeman) policjant patrolujący ulice

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

patrol, (harc.) zastęp
patrolować

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n patrol v patrolować

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s patrol
border ~ patrol graniczny
combat ~ patrol bojowy
fast ~ boat szybki kuter patrolowy
inshore ~ patrol przybrzeżny
~ boat kuter patrolowy
reconnaissance ~ patrol rozpoznawczy
shore ~ patrol brzegowy
snatch ~ patrol poszukiwawczy
stand-ing ~ stały patrol
tank hunt-ing ~ patrol przeciwpancerny
vt vi patrolować

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n patrol
vt vi patrolować

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PATROLOWY

REKONESANSOWY

PATROL

PATROLOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V patrolować
N patrol

Wordnet angielsko-polski


1. (a detachment used for security or reconnaissance)
patrol


2. (the activity of going around or through an area at regular intervals for security purposes)
patrolowanie, krążenie: :

Słownik internautów

patrol
patrolować
patrolowanie

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

opiekun

patron

protektor

stały

zastęp

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

patrolowanie; wojsk. patrol
~, air - patrol lotniczy, patrol powietrzny
~, air combat - patrol lotnictwa bojowego
~, ambush - patrol organizujący zasadzkę
~, anti submarine - patrol do walki z okrętami podwodnymi, patrol przeciwpodwodny
~, beach - patrol ochrony wybrzeża
~, border - patrol graniczny
~, cavalry - patrol kawalerii
~, civilian - patrol cywilny
~, clearing - patrol oczyszczający (zdobyty teren)
~, coastal - patrol ochrony wybrzeża, patrol przybrzeżny
~, combat - patrol bojowy
~, combat air - patrol lotnictwa bojowego
~, contamination detection - patrol rozpoznania skażeń
~, cyclist - patrol rowerowy
~, enemy - patrol nieprzyjacielski
~, fighter - patrol myśliwców
~, fighting - patrol bojowy
~, fixed station - okręt patrolujący rejon działań
~, flank - patrol boczny
~, foot - patrol pieszy
~, force combat air - patrol powietrznej ochrony oddziału
~, forward - patrol czołowy, patrol wysunięty
~, frontier - patrol graniczny
~, garrison - patrol garnizonowy
~, head-on - patrol czołowy
~, inshore - patrol ochrony wybrzeża
~, maritime - patrol morski
~, military - patrol wojskowy
~, military police - patrol żandarmerii wojskowej
~, militia - patrol milicyjny
~, minefield reconnaissance - patrol rozpoznania pola minowego
~, motorized - patrol zmotoryzowany
~, mounted - patrol konny
~, naval - patrol morski
~, night - patrol nocny
~, observation - patrol obserwacyjny
~, ocean - patrol oceaniczny
~, offshore - mar. patrol ochrony wybrzeża, patrol przybrzeżny
~, police - patrol policji, patrol policyjny
~, reconnaissance - patrol zwiadowczy
~, road - patrol drogowy
~, scouting - patrol rozpoznawczy
~, security - patrol ubezpieczający
~, self-sufficient - patrol samowystarczalny
~, ship - patrol okrętowy
~, shore - patrol ochrony wybrzeża, patrol przybrzeżny
~, standing - patrol stały
~, submarine - patrol okrętów podwodnych, patrol podwodny
~, tank - patrol czołgowy, patrol pancerny
~, target combat air - lotn. patrol bojowy mający za zadanie zniszczenie celów wroga
~, torpedo boat - patrol łodzi torpedowych
~, traffic control - patrol kontroli ruchu
~, uniformed - patrol umundurowany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He has to decide on tax policy, on currency, on border patrol, on policing.
Musi decydować o podatkach, walucie, straży granicznej, porządku publicznym.

TED

Does it matter to the midden workers what the patrollers are doing?"
Czy praca na śmietnisku ma znaczenie dla mrówek patrolujących?

TED

There are uniformed vigilante patrols in a number of European States who provoke the Roma people.
W wielu europejskich państwach można spotkać umundurowane patrole strażników, które prowokują Romów.

statmt.org

The overemphasis on law and order, the patrols and the barbed wired fences will not overcome their desire to escape.
Nadmierny nacisk na prawo i porządek, patrole i ogrodzenia z drutu kolczastego nie stłamszą ich pragnienia ucieczki.

statmt.org

However, Frontex has also been able to reduce the flow of illegal immigrants in the areas it patrols.
Jednakże agencja Frontex zdołała też ograniczyć napływ nielegalnych imigrantów w patrolowanych przez siebie obszarach.

statmt.org

Marine shot dead on foot patrol in Sangin district on day three other British troops are killed by rogue Afghan soldiers.

www.guardian.co.uk

A soldier from 1st Battalion Scots Guards was killed by small arms fire in the Lashkar Gah district of Helmand province yesterday; and a Royal Marine from 40 Commando died in an explosion while on foot patrol in the Sangin district, also in Helmand.

www.guardian.co.uk

The marine, from 40 Commando Royal Marines, serving as part of Combined Force Sangin, died on foot patrol in the Sangin district of Helmand.

www.guardian.co.uk

The pinnacle of his tough-guy image is the pair of small red swimming trunks he dons on surf patrol at his local beach.

www.guardian.co.uk

And I'd like you to patrol in your own car.
Chciałbym też, abyś na patrol jeździł własnym samochodem.

My brother went out on patrol a couple of months ago.
Mój brat poszedł na patrol kilka miesięcy temu.

I want a patrol car at my house right away.
Chcę natychmiast radiowóz pod moim domem.

You gave him a successful patrol, now he wants two.
Jeden patrol się udał, Sink chce drugi.

It was just a patrol put together for the job.
To był tylko patrol, zebrany na tą okazję.

We all had to do it on our first patrol.
Wszyscy musieliśmy to robić na naszym pierwszym patrolu.

I can have a patrol here in under a minute.
Mogę tu mieć oddział w mniej niż minutę.

If we don't answer, a patrol will be here in no time.
Jak nie odpowiemy, zaraz będzie tu patrol.

My brother was there, along with a whole patrol of kids just like him.
Mój brat tam był, wraz z patrolem złożonym z dzieciaków takich jak on.

Why don't you go out there and patrol, or something like that?
Czy poszedłbyś tam na patrol lub coś w tym stylu?

With that in mind, three days ago, I sent out a patrol.
Zgodnie z tym, trzy dni temu, wysłałem tam patrol.

He's so proud he wants you to do another patrol tonight.
Jeste tak dumny, że chce, żebyście wykonali kolejny patrol za rzekę dziś w nocy.

How many other teams can you get to patrol the rest of this area?
Ile innych drużyn możesz tu ściągnąć żeby przeszukać resztę terenu?

Call a patrol car to take her to the clinic.
Dzwoń po karetkę, niech zabiorą ją do szpitala.

Some patrol cops were coming in, getting ready for their watch.
Jacyś gliniarze od patrolu wchodzili do środka. Gotowi żeby zacząć ich patrol.

The company wanted to patrol the perimeter every two hours.
Firma chce abym robił obchód co dwie godziny.

Sooner or later, there might be a patrol through here.
Prędzej czy później przyjedzie tu jakiś patrol.

Gentlemen, do any of you have a key to that patrol car?
Panowie, czy ktoś z was ma kluczyki od radiowozu?

I dream about all the guys on the patrol where you won the medal.
Śnią mi się wszyscy z patrolu, kiedy zasłużyłeś na medal.

I'll send a patrol car to take you to the commissioner's office.
Wyślę radiowóz, żeby cię zabrał do biura komisarza.

Just go out on patrol, handle anything that goes down in your sector.
Po prostu idźcie na patrol, zaradźcie wszystkiemu co dzieje się w waszym sektorze.

Funny, he kept saying it was a patrol boat, but I wouldn't believe him.
Zabawne, powtarzał, że to łódź patrolowa, ale mu nie wierzyłem.

No way, it's serious crime to rob a patrol wagon.
Nie ma mowy, to poważne przestępstwo obrobić wóz patrolowy.

With my dogs and the uniforms, you are the patrol.
Z moimi psami i mundurami wyglądacie jak patrol.

Well, we don't have the resources to patrol the whole town, Carla.
Nie mamy możliwości patrolować całego miasta, Carla.

When we didn't have party patrol stamping our hand that we're 21?
Kiedy nie było imprezowego patrolu stęplującego nasze ręce, że mamy 21?

They only let me out on patrol when they're shorthanded.
Wysyłają mnie na patrol tylko wtedy, jak brakuje im ludzi.

Patrol car was in pursuit, but lost it heading north on 17th.
Radiowóz go ścigał, ale zgubili go. Jechał na północ 17.

I'il patrol and wait for her to make a move.
Będę patrolować i czekać na jej ruch.

He's always first on patrol and last one back.
Był kiedyś w Pierwszy wyrusza na patrol a wraca ostatni.

Where have they found? A patrol found them just behind the wall.
Gdzie oni znaleźli? patrol znalazł ich tylko za ścianą.

Have the highway patrol lock off all traffic within five miles.
Have zamek patrolu autostrady wyłączony wszystek ruch w pięciu milach.

Meesh can only go out one patrol at a time.
Meesh może iść tylko na jeden patrol naraz.

But from now on, you are back on full patrol.
Ale od teraz pracujesz normalnie na cały etat.

Elderidge, take some of these men and patrol the back.
Elderidge, weź kilku ludzi i patroluj tyły.

You got a patrol car sitting on 26 broome street?
Macie radiowóz na ulicy Broome 26?

The next patrol is in less than 15 minutes.
Następny patrol będzie za niecałe 15 minut.

If run on normal route the Patrol will reach the river at midnight.
Jeśli konwój idzie normalną trasą... .to będą nad rzeką o północy.

And you never let her do anything except work and patrol.
A ty nigdy nie pozwalałeś jej na nic poza pracą i obowiązkami.

You want to run and gun, stay in Patrol.
Chcesz biegać i strzelać idź na patrol.

I guarantee no police officers on patrol around the cinema.
Gwarantuję brak patroli wokół kina.

You can send out a Patrol you won't find them.
Możecie wysłać patrol, nie znajdziecie ich.

Why do you think it was just me and Shum on patrol?
Dlaczego uważasz, że tylko ja i Shum byliśmy na patrolu?

All officers are back from patrol and in position.
Wszyscy oficerowi zostali zdjęci z patrolu i są gotowi na pozycjach.

Two days ago patrol went missing along the pass.
Dwa dni temu patroluj poszedł chybiając wzdłuż przepustki.

An patrol calling me like I was your sister?
Jasna cholera... Patrol dzwoniący do mnie jak do twojej siostry?

It was probably some passing patrol or someone out for a jolly.
To mógł być jakiś patrol, albo ktoś się wygłupiał.

He killed a member of my patrol. - I find that hard to believe.
Zabił jednego z moich ludzi. - Trudno w to uwierzyć.

Male polar bears are on winter patrol, but there is little to eat.
Samiec niedźwiedzia polarnego, jest na zimowym patrolu, ale, jest niewiele do jedzenia.

Skitter patrol spotted us a couple days after we left.
Kilka dni po naszym odjeździe wypatrzył nas patrol Pełzaczy.